รวยด้วย อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี

อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่มนุษยชาติตลอด 45 ปี เพื่อมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3 ประการ คือ ประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ในปัจจุบันที่เช่น มีทรัพย์สมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง อันประกอบด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ความมีจิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความดีทำให้ชีวิตมีค่า และเป็นหลักประกันในชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา บุคคลใดต้องการความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม 4 ประการ หรือเรียกว่า…

เกิดมารวยหรือจนไม่ใช่ประเด็น ทุกคนสามารถรวยได้

ท่านที่เกิดมาจนมีทรัพย์น้อยในชาตินี้ ถ้าว่าในเรื่องธรรมะ คือ มีมูลเหตุจากกรรมในอดีตชาติ ไม่ชอบทำทานไม่รู้จักให้ เป็นคนเห็นแก่ได้ ชอบลักเล็กขโมยน้อย เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และ คอรัปชั่น หากอยากรวยในชาติปัจจุบันต้องทำ 4 อย่าง คือ ขยันหาขยันทำ ได้มาเก็บรักษา มีเพื่อนที่ดี วางตัวเหมาะสมกับฐานะ ทำได้แบบนี้ รวย รวย ส่วนท่านที่เกิดแล้วรวยมีโภคทรัพย์ เนื่องจากในอดีตชาติ ชอบและทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าว ให้ทานอย่างสม่ำเสมอ ชอบช่วยเหลือสละทรัพย์เพื่อสังคม ไม่เอาของคนอื่น พลังกรรม ส่งผลให้เกิดมาแล้วในชาตินี้มีทรัพย์มาก รวยแล้วใช้เงินต่อเงิน…

ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนจุดเริ่มต้นแห่งความรวย

ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรวย ความขยัน เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเงินหากเราขยันทำงานทำธุรกิจหรือหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่และทำอย่างสุดความสามารถผลตอบแทนที่เราได้มามันก็จะมากเท่าที่เราลงแรงทำไป หากเป็นงานบริษัทเราขยันทำงานสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือบริษัทที่เราอยู่ ทางองค์กรหรือบริษัทก็จะให้ผลตอบแทนเราอย่างเต็มที่อย่างที่เราทำเพื่อเขา ไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจประเภทใดหากบุคคลใดมีความขยันในหน้าที่การงานที่ตนเองทำและทำอย่างสุดความสามารถมันเป็นเก้าแรกของคำว่ารวย ความประหยัด เป็นจุดรองลงมาต่อจากคำว่าขยันเมือเราขยันทำหน้าที่การงานอย่างสุดความสามารถสิ่งที่เราได้มาคือผลตอบแทน นั้นก็คือเงิน แต่การใช้เงินเป็นเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญแห่งการเริ่มก่อตั้งตัวและธุรกิจครอบครัวและอีกหลายอย่าง จะสังเกตได้ว่าทำไมคนรวยส่วนใหญ่จะประหยัดหรือขี้เหนียวไม่ค่อยจะซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นทั้งที่เขามีเงิน เหตุผลสั้นๆที่เขาคิด คือ อนาคตในภายภาคหน้าที่เขาต้องแก่ชราหากไม่ประหยัดตอนที่มีเงินภายภาคหน้าเงินที่จะนำมารักษาตัวเองจะไม่มี ถึงคนรวยส่วนใหญ่หากไม่รวยจนเงินเหลือใช้จริงๆเขาจะไม่ใช้เงินโดยไม่มีเหตุผล การประหยัดเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เรารวยได้หากเราใช้เงินให้ถูกวิธีและมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแห่งการเริ่มต้นของคำว่ารวย หากเราไม่มีความซื้อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจใดก็ตามย่อมอยู่ได้ไม่นาน หากเราจะซื่อสัตย์อย่างแรกเราต้องซื่อสัตย์แก่ตนเองและคนในครอบครัว รวมทั้งลูกน้องลูกค้านายจ้างและบุคคลอื่นที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่เราและธุรกิจหรือองค์กรของเรา เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นถือเป็นแหล่งเงินทองหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อเขาแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้เงินก็ไม่มีจะยืนอยู่ต่อคงลำบาก ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง นายจ้าง หรือผู้ร่วมงานเราต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ความอดทน…

กฎแห่งกรรมทำให้รวย

ท่านผู้อ่านเคยเชื่อมั้ยครับว่ากฎแห่งกรรมจะทำให้เรารวยได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หรือทำอย่างไรก็ได้ผลตอบแทนอย่างนั้น ถ้าเราอยากรวย แล้วเราทำความดีบ้างมั้ยครับ ความดีนี่ส่งผลให้เราได้นะครับ โดยเฉพาะความดีที่ทำกับพ่อกับแม่ หรือผู้ทรงศีล ผลบุญนี้จะส่งผลให้เราได้ทันตาเห็นเลย ทำอะไรก็เจริญทำมาค้าขึ้น แต่ถ้าเราทำแต่กรรมไม่ดี เช่น พ่อแม่ เราก็ไม่ดูแล บุญกุศลก็ไม่ทำ ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียว แน่นอนว่าบุญกุศลย่อมไม่หนุนนำคุณ กฏแห่งกรรมไม่เคยลำเอียง หรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณทำบุญบาทเดียวแล้วขอให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ซึ่งมันก็เป็นไปได้ยาก ถ้าไม่มีบุญเก่าหนุนนำมาจริง ๆ และกฎแห่งกรรมก็ทำให้คุณรวยได้ โโยการแบ่งบันความรู้เกี่ยวกับวิธีการเป็นคนรวย หรือการก้าวไปสู่ความร่ำรวย ถ้าคุณเคยศึกษามา และได้แชร์ความรู้นั้นไปยังผู้อื่น…