เตรียมตัววางแผนการเงินเพื่อเกษียณแล้วหรือยัง

เกษียณแล้ว เป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งในชีวิตคนเราทีเดียว ภารกิจงานประจำที่รัดตัว รุมเร้าก็จะลดน้อยไปอย่างมากมาย จะมีเหลืออยู่บ้างก็น่าจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ไม่หนักหนากินเวลามากนัก ก็น่าจะทำให้เราได้มีเวลาที่จะเลือกทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเดิม บางท่านก็จะมีเวลาได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เคยคิดฝันว่าจะไป บางท่านก็ตัดสินใจลงมือจัดตกแต่งบ้านปรับปรุงที่พักอาศัยตามใจที่ต้องการ บางท่านก็รับอาสาช่วยดูแลหลานๆ ซึ่งอาจจะดูเป็นภาระแต่ผมเห็นคุณปู่คุณย่าหลายๆ ท่านแข็งแรงสดชื่นเพราะได้ดูแลต่อกรกับเจ้าตัวเล็กทั้งหลายก็เยอะนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเลือกใช้ชีวิตให้มีความสุข ทำงานหรือไม่ทำงานต่อ ท่องเที่ยวหรืออยู่บ้านก็แล้วแต่ สิ่งที่สำคัญที่สุด 2 อย่างก็คือ กำลังกับปัจจัย กำลัง หมายถึง สุขภาพร่างกาย วันนี้เราเห็นคนอายุ 60 กว่า 70 มากมายที่เดินตีกอล์ฟ 18 หลุม อาทิตย์ละ…

การทำการตลาดในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าอยู่บ้านช็อปปิ้งกันมากขึ้น

ผมมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยจากสำนักต่างๆ ทั้งที่สำรวจผู้บริโภคในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในบ้านเรา กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย และธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องยอดขายและการชะลอการลงทุน ในขณะที่รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ และแนวโน้มเรื่องอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไป เนื่องจากทุกคนต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย การอยู่กับบ้านคือทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเลยทีเดียว เมื่อลูกค้าของธุรกิจต่างๆ มีพฤติกรรมอยู่กับบ้านมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องได้รับผลกระทบเรื่องยอดขายอย่างแน่นอน ผมคิดว่าต่อจากนี้ไป ผู้ประกอบการจะต้องทำ 2 อย่าง คือ 1.ทำอย่างไรให้ลูกค้าออกจากบ้านเพื่อไปใช้บริการ 2.ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าและบริการ สาเหตุที่ต้องแนะนำให้ ผู้ประกอบการต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้กิจกรรมการตลาดนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งผมขอเริ่มจากการกระตุ้นให้ลูกค้าออกไปจับจ่ายนอกบ้าน ในช่วงต่อจากนี้ไป…

เทคนิคการวัดความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Customer Satisfaction เป็นคำพูดที่นักการตลาดพูดถึงกันอยู่เสมอเพราะพื้นฐานสำคัญในการทำงานทางการตลาดคือการทำให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าที่พอใจอยู่แล้วก็ต้องทำให้พอใจมากขึ้นหรือพอใจในสินค้าและบริการของเรามากกว่าของคู่แข่ง แต่ปัญหาของนักการตลาดก็คือ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าเราพอใจแล้วหรือยัง พอใจแค่ไหน มากหรือน้อยกว่าของคู่แข่ง หลายบริษัทจึงพยายามหาเครื่องมือและเทคนิควิธีการมาวัดความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งมีทั้งวิธีการที่เป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้บริษัทวิจัยหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวัด จนถึงบางบริษัทที่ พยายามทำการวัดความพึงพอใจของลูกค้าด้วยตัวเองแบบงูๆปลาๆ ข้อมูลที่ได้มาหลายครั้งก็นำมาใช้ได้ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ มีความคลาดเคลื่อนสูงหรือ ขาดมาตรฐานที่ต่อเนื่องเป็นระบบทำให้เปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละปีว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ได้ จากการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทำให้ได้เรียนรู้แนวทางเทคนิคและปัญหาต่างๆ ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า จึงอยากนำมาถ่ายทอดเป็นแนวทางการทำงานสำหรับเพื่อนๆ นักการตลาดที่สนใจเรื่องนี้ แนวทางการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อเริ่มต้นคิดกว่าจะทำการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีหลักการนั้น กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ของผมเป็นแบบนี้ครับ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการประเมินไปเพื่อประโยชน์อะไร เช่น หากต้องการเพียงเพื่อทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการวางกรอบการวัดอย่างต่อเนื่อง สามารถทำเป็นวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลได้เลยแต่ถ้ามีแผนงานที่จะพัฒนาเป็นดัชนีความพึงพอใจ (Customer…

กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีก

เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าในประเทศไทย ทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ต่างต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และต่อไปนี้คือกลยุทธ์เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับร้านค้าปลีกของไทย กลยุทธ์ด้านการเงิน - ต้นทุนการดำเนินงาน ผู้ประกอบการต้องรู้จักการบริหารการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นไว้ในสต็อกนานเกินไป - รายได้เสริม นอกจากการขายสินค้าภายในร้านแล้ว ในช่วงเวลาว่าง ผู้ประกอบการอาจผลิตสินค้าอื่น ๆ ออกมาจำหน่าย หรือแบ่งพื้นที่หน้าร้านให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าในอีกทางหนึ่ง - เน้นสินค้าที่มีกำไร ผู้ประกอบการควรเน้นสินค้าที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อ หรือสินค้าที่ให้กำไรสูงมากเป็นพิเศษกว่าสินค้าประเภทอื่น เช่น เครื่องดื่ม เพราะเป็นสินค้าที่ดื่มกันทุกเพศ ทุกวัย เป็นต้น - ไม่แข่งขันด้านราคา…