กฎแห่งกรรมทำให้รวย

ท่านผู้อ่านเคยเชื่อมั้ยครับว่ากฎแห่งกรรมจะทำให้เรารวยได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

หรือทำอย่างไรก็ได้ผลตอบแทนอย่างนั้น ถ้าเราอยากรวย แล้วเราทำความดีบ้างมั้ยครับ ความดีนี่ส่งผลให้เราได้นะครับ โดยเฉพาะความดีที่ทำกับพ่อกับแม่ หรือผู้ทรงศีล ผลบุญนี้จะส่งผลให้เราได้ทันตาเห็นเลย ทำอะไรก็เจริญทำมาค้าขึ้น

วิธีการทำอาชีพอิสระ

แต่ถ้าเราทำแต่กรรมไม่ดี เช่น พ่อแม่ เราก็ไม่ดูแล บุญกุศลก็ไม่ทำ ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียว แน่นอนว่าบุญกุศลย่อมไม่หนุนนำคุณ กฏแห่งกรรมไม่เคยลำเอียง หรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณทำบุญบาทเดียวแล้วขอให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ซึ่งมันก็เป็นไปได้ยาก ถ้าไม่มีบุญเก่าหนุนนำมาจริง ๆ

และกฎแห่งกรรมก็ทำให้คุณรวยได้ โโยการแบ่งบันความรู้เกี่ยวกับวิธีการเป็นคนรวย หรือการก้าวไปสู่ความร่ำรวย ถ้าคุณเคยศึกษามา และได้แชร์ความรู้นั้นไปยังผู้อื่น เพื่อให้เค้าได้ความรู้เกี่ยวกับการก้าวไปเป็นคนรวยเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็เป็นกรรมดีที่เกียวเนื่องกับความมั่งคั่ง กฎแห่งกรรมก็จะบันทึกไว้ว่าคุณได้เคยแบ่งบันความรู้ เคยช่วยเหลือคนให้เค้าได้มีไอเดีย มีวิธีคิด มีทัศนคติในการเป็นคนรวย ผลบุญนี้ก็จะย้อนส่งผลมาหาคุณในภายหลังเป็นวงกลมที่หมุนไปก็ต้องหมุนมาหาจุดเดิมอยู่ดี

หรือการทำบุญช่วยสร้างวัดวาอาราม ทำบุญสร้างเสนาสนะ หรือการกุศลอื่น ๆ ก็เป็นการเพิ่มบุญกุศลในตัวเราให้สูงขึ้น มากยิ่งขึ้น เมื่ออะไร ๆ เหมาะเจาะลงตัวแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่ ไม่อยากรวยก็ต้องรวย เพราะบุญกุศลที่ได้สร้างเอาไว้หนุนนำแล้ว เช่น ได้รับเงินมรดก ได้รับที่ดิน ได้เจอคู่ชีวิตมีฐานะร่ำรวย หรือได้ถูกรางวัลที่ 1

อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำให้รวย ที่เน้นเรื่องการสร้างความดีให้บังเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างต่อเนื่อง เหมือนสร้างและสะสมพลังงานในทางบวกให้เกิดขึ้นตลอดเวลา เพือให้รวมเป็นพลังงานมหึมาก้อนใหญ่ที่ทำให้เรารวยได้ ที่โชคหล่นทับก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับ เป็นพลังงานในตัวเรา หรือกรรมดีของเรา ที่เราสะสมเอาไว้ แต่เราไม่อาจรู้ตัวได้ พลังงานหล่นทับเรา เหมือนเทน้ำจากที่สูงลงมา ผลที่ปรากฏ คือ รวยเอาง่าย ๆ เช่นกัน

คุณก็รวยได้ นอกจากการหาความรู้เพิ่มเติม หาผลกำไรแล้ว การทำบุญ หรือการทำความดีเป็นประจำสม่ำเสมอก็สามารถทำให้เรารวยได้ครับ กฎแห่งกรรมไม่มีลำเอียงครับ