ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนจุดเริ่มต้นแห่งความรวย

ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรวย

ความขยัน

เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเงินหากเราขยันทำงานทำธุรกิจหรือหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่และทำอย่างสุดความสามารถผลตอบแทนที่เราได้มามันก็จะมากเท่าที่เราลงแรงทำไป หากเป็นงานบริษัทเราขยันทำงานสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือบริษัทที่เราอยู่ ทางองค์กรหรือบริษัทก็จะให้ผลตอบแทนเราอย่างเต็มที่อย่างที่เราทำเพื่อเขา ไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจประเภทใดหากบุคคลใดมีความขยันในหน้าที่การงานที่ตนเองทำและทำอย่างสุดความสามารถมันเป็นเก้าแรกของคำว่ารวย

วิธีการทำอาชีพอิสระ

ความประหยัด

เป็นจุดรองลงมาต่อจากคำว่าขยันเมือเราขยันทำหน้าที่การงานอย่างสุดความสามารถสิ่งที่เราได้มาคือผลตอบแทน นั้นก็คือเงิน แต่การใช้เงินเป็นเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญแห่งการเริ่มก่อตั้งตัวและธุรกิจครอบครัวและอีกหลายอย่าง จะสังเกตได้ว่าทำไมคนรวยส่วนใหญ่จะประหยัดหรือขี้เหนียวไม่ค่อยจะซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นทั้งที่เขามีเงิน เหตุผลสั้นๆที่เขาคิด คือ อนาคตในภายภาคหน้าที่เขาต้องแก่ชราหากไม่ประหยัดตอนที่มีเงินภายภาคหน้าเงินที่จะนำมารักษาตัวเองจะไม่มี ถึงคนรวยส่วนใหญ่หากไม่รวยจนเงินเหลือใช้จริงๆเขาจะไม่ใช้เงินโดยไม่มีเหตุผล การประหยัดเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เรารวยได้หากเราใช้เงินให้ถูกวิธีและมีเหตุผล

ความซื่อสัตย์

เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแห่งการเริ่มต้นของคำว่ารวย หากเราไม่มีความซื้อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจใดก็ตามย่อมอยู่ได้ไม่นาน หากเราจะซื่อสัตย์อย่างแรกเราต้องซื่อสัตย์แก่ตนเองและคนในครอบครัว รวมทั้งลูกน้องลูกค้านายจ้างและบุคคลอื่นที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่เราและธุรกิจหรือองค์กรของเรา เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นถือเป็นแหล่งเงินทองหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อเขาแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้เงินก็ไม่มีจะยืนอยู่ต่อคงลำบาก ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง นายจ้าง หรือผู้ร่วมงานเราต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันและกัน

ความอดทน

เป็นเหตุผลสุดท้ายแห่งสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมา หากเราคิดที่จะทำธุรกิจหรืองานใดก็ตามหากเราไม่มีความอดทนต่องานที่เราทำ ทุกอย่างที่ทำมาย่อมไม่ประสบผลสำเร็จความอดทนในตัวทุกคนต่างมีแต่อยู่ที่ใครจะอดทนได้มากน้อยกว่ากัน อย่างที่คำหลวงปู่ทวดท่านให้ไว้ พูดมากเสียมาก พูดน้อยเสียน้อย ไม่พูดไม่เสีย นิ่งเสียโพธิ์สัตว์ อดทนต่องาน อดทนต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามา สุดท้ายต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกาจิตใจงานใดธุรกิจใดก็ตามต้องเดินไปพร้อมกับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้