วิธีปลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

  วิธีปลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1. ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดยเฉพาะการไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อชำระหนี้ในระบบ หรือกู้ยืมเงิน ต่างสถาบันเพื่อมาชำระหนี้อีกสถาบันหนึ่ง รวมถึงการแปลงหนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างหนี้ใหม่เช่นกัน 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงิน ต้องใช้เงินอย่างเป็นระบบประหยัดอดออมให้มากขึ้นลด ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ในช่วงแรกๆอาจปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยากเพราะอาจคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นระบบ วิธีที่จะช่วยให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นก็คือต้องไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายได้ที่ได้รับในแต่ละวัน หากมีรายได้เป็นรายเดือนก็ควรคำนวณว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ต้อง เลือกอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือลงทุนไม่มากนัก 4. เข้าพบเจ้าหนี้ ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อขอคำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีทางออกที่ดีเช่น การยืดระยะเวลาชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ในจำนวนที่น้อยลงในแต่ละครั้ง 5. เลือกชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงๆหรือหนี้จำนวนมากก่อนเพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละเดือน 6. หากมีทรัพย์สินบางอย่างที่สามารถขายเพื่อนำมาชำระหนี้ที่จำเป็นหรือหนี้ที่อาจทำให้เสียเครดิตทางการเงินก็ต้องตัดใจ…

4 วิธีรับมือกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ไทย-จีน

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาตลอดก็คือการค้าขายแลกเปลี่ยน หากพูดกันตามความเป็นจริงแล้ว การค้าขายมีวิวัฒนาการควบคู่กับมนุษย์มาโดยตลอด ตั้งแต่ในอดีตแรกเริ่มที่ยังไม่มีการผลิตเงินขึ้นมาใช้กันก็แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยตรง จะแตกต่างก็ตรงปริมาณและความพึงพอใจในการตกลงกันของทั้ง 2 ฝ่ายเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการผลิตเงินขึ้นมาเป็นตัวกลางในการชำระแลกเปลี่ยนสินค้า ความก้าวหน้าของการค้าขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นระบบธุรกิจ และยังคงพัฒนาต่อไปจากเดิมที่ค้าขายแต่ในประเทศ ก็เริ่มให้ความสนใจและทำการค้าขายกับต่างประเทศซึ่งเรียกว่าการทำธุรกิจข้ามชาติ การทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศแต่เดิมก็มีอุปสรรคต่างๆ มากมายอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อีกปัญหาที่มักพบอยู่ตลอดคือการกีดกันทางการค้า ไม่ให้สินค้าของประเทศหนึ่งเข้ามาขายในประเทศตนเอง โดยอาจใช้วิธีเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงเกินจริง หรือบางครั้งอาจติดในเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับทางการค้าที่แต่ละประเทศมีไม่เหมือนกัน สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนเป็นอุปสรรคในการทำการค้าทั้งสิ้น โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่กระแสการแข่งขันในโลกธุรกิจขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรง การเกิดอุปสรรคดังที่ได้กล่าวมานั้นจึงถือเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมากในการทำธุรกิจ จึงได้มีผู้ริเริ่มนำเสนอแนวคิดการทำเขตการค้าเสรีขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่คุ้นเคยว่า FTA (Free Trade Area)…

ผู้ประกอบการจะปรับเงินเดือนให้พนักงาน ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

เงินเดือนและการเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรน่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ความจงรักภักดีต่อองค์กรและพยายามพัฒนาความสามารถตัวเองให้เติบโตเพื่อองค์กร ทำให้เงินเดือนนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลต่อการทำงานของพนักงานมากเลยทีเดียว ถ้าธุรกิจของเรานั้นไม่ได้พยายามปรับเงินเดือนพนักงานในส่วนนี้ตามตลาดแล้วนั้น ก็มีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเสียพนักงานที่มีความสามารถดีๆ หรือพนักงานที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรไปให้กับองค์กรอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าไปอย่างน่าเสียดาย แต่ทว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละครั้งก็นับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน และในบางครั้งก็ต้องคิดถึงความคุ้มค่าก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มอีกด้วย ซึ่ง 4 ข้อนี้ก็คือปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานของเรา ภาพรวมของบริษัทในปีนั้นๆ หลายๆ บริษัทมักใช้ผลประกอบการในแต่ละปีมาเป็นตัวตัดสินว่าจะขึ้นเงินเดือนให้พนักงานหรือไม่ ซึ่งถ้าการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมีช่วงสิ้นปี ก็จะใช้การประมาณผลประกอบการที่คาดไว้ในช่วงนั้น หรือถ้าการปรับเงินเดือนของพนักงานอยู่ในช่วงต้นปีถัดไปก็จะสามารถใช้สรุปผลประกอบการมาเป็นตัวชี้วัดได้เลย โดยอัตราการเติบโตของผลกำไรนี้ก็มักถูกใช้เป็นเครื่องประเมินความมากหรือน้อยของอัตราเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งพนักงานช่วยกันสร้างผลกำไรให้กับองค์กรได้มากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนที่มากเท่านั้น ถือว่าเป็นวิธีที่จูงใจพนักงานในภาพรวมขององค์กรได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจขึ้นเงินเดือนของพนักงานได้ เพราะเรายังต้องดูถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคตด้วยว่าเราจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ต้นทุนสูงหรือไม่ เพื่อที่จะให้ปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้เหมาะสม และทำให้องค์กรยังมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่เสมอด้วย ความทุ่มเทของพนักงาน หากเราให้ผลตอบแทนกับพนักงานทุกคนเท่าๆ กันแล้ว คงจะไม่ยุติธรรมสำหรับพนักงานที่มีความสามารถและมีส่วนในการทำผลกำไรให้กับบริษัทได้มากกว่า…

รวยด้วยการเป็นหมอดูรับดูดวง

เรื่องของความเชื่อ โชคลาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานเสียจนจำไม่ได้ว่านานแค่ไหน รู้เพียงแต่ว่าชั่วชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ทั้งสิ้นและแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันในระดับต้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “การดูดวง” นั่นเอง มาถึงบรรทัดนี้แล้วเชื่อว่าใครต่อใครหลายคนคงแปลกใจที่ว่าการดูดวงนั้นจะสามารถทำเป็นอาชีพหลักหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ขนาดนั้นเชียวหรือ ซึ่งต้องขอบอกครับว่ามีหมอดูหลายท่านทีเดียวที่ยึดเป็นอาชีพหลักจนส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได้สำเร็จ เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อาชีพรับทำนายดวงหรืออาชีพหมอดูนั้น สิ่งแรกที่ผู้ประกอบอาชีพควรมีคือความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ โดยโหราศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการทำนายนั้นมีหลายแบบด้วยกันอาทิ ดูลายมือ ดูไพ่ ดูกราฟ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความชอบใจ หลังจากที่เราจบหลักสูตรโหราศาสตร์แล้ว ขั้นต่อมาคือการฝึกฝน ผู้ประกอบอาชีพควรหมั่นฝึกฝนทำนายดวงให้เกิดความเคยชินและไม่ให้เกิดความประหม่าโดยในขั้นตอนนี้อาจจะทดลองกับคนรู้จัก คนรอบข้างหรือญาติพี่น้อง อีกอย่างการฝึกทำนายบ่อยๆ จะช่วยให้การทำนายความหมายมีความแม่นยำมากขึ้นและครอบคลุมความหมายอีกด้วย สถานที่ประกอบอาชีพดูดวงก็เช่นกัน หากต้องการความเป็นมืออาชีพ สถานที่ควรเป็นห้อง หรือล็อคขนาดเล็กที่ดูเป็นส่วนตัว…

รวยด้วยการขายตุ๊กตาจากแป้งขนมปัง

สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนออาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้พอสมควร อีกทั้งยังเป็นงานอดิเรกที่ช่วยให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย ซึ่งอาชีพที่ว่านี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับ ขอเพียงแค่มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง มีความตั้งใจ และพอมีความถนัดด้านงานศิลปะอยู่บ้างก็สามารถทำงานนี้ได้ มาถึงตอนนี้คงอยากรู้แล้วใช้ไหมครับว่าผมพูดถึงอาชีพอะไร ขอเฉลยกันเลยดีกว่าครับ ว่าอาชีพที่ผมพูดมานั้นก็คืออาชีพ “ปั้นตุ๊กตาจากแป้งขนมปัง” นั่นเอง ถ้าหากใครนึกภาพตุ๊กตาที่ทำจากแป้งขนมปังไม่ออก ก็ขอให้ไปดูตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว หรือสวนจตุจักรครับที่เขาจะมีบ้านเรือนไทยเล็กๆ ขาย และมีตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์หรือรูปผลไม้สีสวยๆ ปั้นวางไว้อยู่ เมื่อจับดูจะแข็งๆ สากๆ มือหน่อย นั่นแหละครับเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งขนมปัง ซึ่งเชื่อไหมครับว่าเจ้าตุ๊กตาจากแป้งขนมปังเหล่านี้ ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในประเทศเท่านั้น หากแต่ยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในหลายๆ ประเทศทั่วโลกอีกด้วย ขั้นตอนในการทำตุ๊กตาจากแป้งขนมปังนั้นไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่ใช้วัตถุดิบ คือ ขนมปังแผ่น…