เกิดมารวยหรือจนไม่ใช่ประเด็น ทุกคนสามารถรวยได้

ท่านที่เกิดมาจนมีทรัพย์น้อยในชาตินี้ ถ้าว่าในเรื่องธรรมะ คือ มีมูลเหตุจากกรรมในอดีตชาติ ไม่ชอบทำทานไม่รู้จักให้ เป็นคนเห็นแก่ได้ ชอบลักเล็กขโมยน้อย เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และ คอรัปชั่น หากอยากรวยในชาติปัจจุบันต้องทำ 4 อย่าง คือ ขยันหาขยันทำ ได้มาเก็บรักษา มีเพื่อนที่ดี วางตัวเหมาะสมกับฐานะ ทำได้แบบนี้ รวย รวย

วิธีการทำอาชีพอิสระ

ส่วนท่านที่เกิดแล้วรวยมีโภคทรัพย์ เนื่องจากในอดีตชาติ ชอบและทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าว ให้ทานอย่างสม่ำเสมอ ชอบช่วยเหลือสละทรัพย์เพื่อสังคม ไม่เอาของคนอื่น พลังกรรม ส่งผลให้เกิดมาแล้วในชาตินี้มีทรัพย์มาก รวยแล้วใช้เงินต่อเงิน และให้ทานสม่ำเสมอ สร้างปัจจุบันกรรม สู่อนาคตกรรมที่ดี

ในส่วนของโหราศาสตร์บอกว่า อดีตกรรมก็มีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างของคน คนนั้นแม้เกิดวันเดียวกัน ต่างที่เวลาตกฟาก เกิดต่างเวลากัน ก็ไม่เหมือนกัน ดูความเป็นตัวตน คือ เวลาเกิดอยู่ราศีอะไร ซึ่งเรียกว่า ลัคนา เมื่อหาลัคนาได้แล้ว ก็จะทราบว่า ลัคนานั้นอยู่ราศีอะไร และมีดาวอะไรสถิตอยู่ อย่างที่บอกนะครับช่วงเวลาเกิดนี่แหละที่ทำให้คนแตกต่างกัน เกิดมาแล้ว มีสมบัติมาพร้อมหรือไม่มี นี่คือความต่าง สิ่งนี้เรียกหรือรู้จักกันในคำว่า วาสนา โหราศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ฟ้ากำหนด ราชบัณฑิตให้ความหมายว่า บุญบารมี กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ นิยามไปในทางเดียวกัน

เป็นอันว่า เวลาเกิดต่างกัน ก็ทำให้วาสนาต่างกันอีก

หลักใหญ่สำคัญของทั้งหมด คือ ไม่ว่าคุณจะเกิดมาแล้วจะจน หรือจะรวย ไม่ใช่ประเด็น

ถ้าคุณเกิดมาแล้วครอบครัวมีฐานะยากจน พูดกันตรง ๆ มันจะเป็นแรงบันดาลให้คุณเป็นเศรษฐีในอนาคต ถ้าคุณมีบุญหนุนนำมา ฟ้าชอบทดสอบคน คุณจะไม่ยอมหยุดที่เดิม คุณจะมีความปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าเพราะแรงบีบคั้นจากวัยเด็ก ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายครับ ดูจากเศรษฐีระดับต้น ๆ ของประเทศไทยครับ

ถ้าคุณเกิดมารวย สิ่งนี้เป็นผลบุญของคุณแต่ชาติปางก่อนไปเต็ม ๆ แต่คุณอย่าให้หมดบุญ เพราะการใช้เงินไม่เป็นของตัวเอง บางคนรู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วรวย แต่ก็ไม่ได้บ้าในความรวย ยังรู้จักใช้เงิน เป็นคนขยัน มีหัวคิดดี และที่สำคัญเชื่อฟังพ่อแม่ อย่างนี้รวยได้อีกครับ

อย่ากังวลครับว่า เราเกิดมา แล้วมีฐานะไม่ดี ไม่มีทุนหนามาหนุนจะทำอะไรได้ ได้แต่ทำงานไปวัน ๆ เสมอตัว ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับว่า คุณก็เป็นคนหนึ่งในโลกนี้ที่รวยได้ ถ้าคุณต้องการที่จะรวยจริง ๆ เชื่อมั่นในตัวเอง เราสามารถรวยได้จากหลาย ๆ ทาง อย่าปิดกั้นตัวเองออกไปจากความรวย อย่ากลัวธุรกิจ อย่ากลัวความล้มเหลว มองไปข้างหน้าครับ สำหรับคนที่ยังทำงานไปวัน ๆ วันนี้ คือ โอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เริ่มสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเอง

อนาคตของคุณ เป็นได้ทั้งคนธรรมดาคนหนึ่ง และเป็นได้ทั้งมหาเศรษฐีของประเทศไทยครับ