การทดลองของ Elton Mayo อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทฤษฎีการทดลองของ Elton Mayo ในครั้งนี้เริ่มจากคำถามที่ว่า “อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานนั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?” ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างๆ ก็พยายามหาคำตอบกันมาโดยตลอด จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีการทดลองของ Elton Mayo’s Hawthorne เพื่อคำตอบที่น่าสนใจของคำถามข้างต้น รูปแบบการทดลองของ Elton Mayo ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี 1920 Elton Mayo กับลูกทีมของเขาจากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology ได้เริ่มต้นวางแผนการทดลองโดยใช้พนักงานจริงๆ จากโรงงาน General Electric’s Hawthorne Plant…