การออมเงินเรื่องง่ายๆ

  การเก็บเงินสดคือจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการฝึกฝนให้ออมจนเป็นนิสัย การออมเงินในครั้งแรกนั้นอาจจะดูเหมือนยากหรือเป็นไปไม่ได้ แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ต่อกระบวนการ และการเลือกใช้ระบบของการออมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องออมเงินเท่าไหร่ เป้าหมายที่ยอดเยี่ยมคือการออม 10% ของรายได้ทั้งหมด ตังนั้นถ้าคุณมืรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน คุณก็ต้องเก็บออม 1,500 บาท แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเก็บออมได้มากขนาดนั้น ตังนั้นถ้ารายได้ ยังไม่เพียงพอที่จะหมุนเวียน คุณสามารถเก็บออมในจำนวนที่เป็นไปได้ก่อน แม้ว่าจะน้อยเพียงใดก็ตาม ทำให้การออมเงินง่ายเข้าไว้ นี่คือเทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าดีเยี่ยมสำหรับการออม - ใช้ระบบการโอนจากบัญชีกระแสรายวันไปส่บัญชีออมทรัพย์ของคุณโดยอัตโนม้ติ หรือจากรายได้เข้าสู่บัญชีเงินเดือน - ถ้ามีส่วนเพิ่มของรายได้ให้ออมทันที - เก็บเงินโบนัส เงินที่ได้จากการคืนภาษี…