การออมเงินเรื่องง่ายๆ

การออมเงินเรื่องง่ายๆ

 

การเก็บเงินสดคือจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการฝึกฝนให้ออมจนเป็นนิสัย การออมเงินในครั้งแรกนั้นอาจจะดูเหมือนยากหรือเป็นไปไม่ได้ แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ต่อกระบวนการ และการเลือกใช้ระบบของการออมอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องออมเงินเท่าไหร่

วิธีการทำอาชีพอิสระ

เป้าหมายที่ยอดเยี่ยมคือการออม 10% ของรายได้ทั้งหมด ตังนั้นถ้าคุณมืรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน คุณก็ต้องเก็บออม 1,500 บาท แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเก็บออมได้มากขนาดนั้น ตังนั้นถ้ารายได้ ยังไม่เพียงพอที่จะหมุนเวียน คุณสามารถเก็บออมในจำนวนที่เป็นไปได้ก่อน แม้ว่าจะน้อยเพียงใดก็ตาม

ทำให้การออมเงินง่ายเข้าไว้

นี่คือเทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าดีเยี่ยมสำหรับการออม

– ใช้ระบบการโอนจากบัญชีกระแสรายวันไปส่บัญชีออมทรัพย์ของคุณโดยอัตโนม้ติ หรือจากรายได้เข้าสู่บัญชีเงินเดือน
– ถ้ามีส่วนเพิ่มของรายได้ให้ออมทันที
– เก็บเงินโบนัส เงินที่ได้จากการคืนภาษี เงินที่ได้จากวันเกิด หรืออื่น ๆ เข้าสู่บัญชีธนาคาร
– เก็บเงินเหรียญทั้งหมดที่คุณมี อาจจะอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ที่ลิ้นชักที่บ้าน เก็บไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเอง
– เมื่อคุณชำระค่างวดรถหรือสิ่งต่างๆ ที่ต้องจ่ายรายเดือนหมดสิ้น แล้วให้คุณเก็บออมเงินในจำนวนที่คุณเคยจ่ายค่างวดต่าง ๆ ที่เคยจ่าย
– ออมเงินแม้ว่าคุณมีหนี้อยู่ ถ้าหนี้ของคุณมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง คุณก็ต้องให้ความสำคัญกับหนี้ตัวนี้และรีบๆ ชำระคืนให้หมด หาจุดสมดุลในหนี้ คุณควรกำจัดนิสัยการยืมออกจากตัวคุณ แล้วเริ่มเก็บออมให้เป็นนิสัย อาจจะเริ่มโดยการเก็บเล็กเก็บน้อยระหว่างที่ชำระหนี้ไปด้วย

สร้างกองทุนฉุกเฉิน

กองทุนฉุกเฉินคือส่วนที่สำคัญในแผนการออมของคุณ การเก็บออมจากรายจ่ายในชีวิตประจำวันประมาณ 3-6 เดือน สามารถช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายเมื่อคุณตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว หรือค่ายาที่เหมาะกับเงิน กองทุนฉุกเฉินคือ

บัญชีออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปมีการรับประกัน และคุณสามารถปิดบัญชีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ข้อเสียของมันคือบัญชีนี้มีผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ตั่า
บัญชีเงินฝากตลาดการเงิน ดอกเบี้ยตอบแทนของบัญชีนี้ มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ขณะที่กฎเกณฑ์ต่างๆ มีความคล้ายกัน ทั้งสองบัญชีมีการประกันและสามารถปิดบัญชีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ จะถูกจำกัดในการทำธุรกรรม
กองทุนตลาดเงิน ถึงไม่มีการรับประกันแต่การลงทุน ในกองทุนนี้มีความเสียงที่น้อย คุณสามารถเข้าถึงเงินได้โดยทันทีโดยปราศจากค่าธรรมเนียมการถอนล่วงหน้า และกองทุนนี้ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าทั้ง 2 บัญชีข้างต้น