วิธีปลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

  วิธีปลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1. ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดยเฉพาะการไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อชำระหนี้ในระบบ หรือกู้ยืมเงิน ต่างสถาบันเพื่อมาชำระหนี้อีกสถาบันหนึ่ง รวมถึงการแปลงหนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างหนี้ใหม่เช่นกัน 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงิน ต้องใช้เงินอย่างเป็นระบบประหยัดอดออมให้มากขึ้นลด ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ในช่วงแรกๆอาจปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยากเพราะอาจคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นระบบ วิธีที่จะช่วยให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นก็คือต้องไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายได้ที่ได้รับในแต่ละวัน หากมีรายได้เป็นรายเดือนก็ควรคำนวณว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ต้อง เลือกอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือลงทุนไม่มากนัก 4. เข้าพบเจ้าหนี้ ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อขอคำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีทางออกที่ดีเช่น การยืดระยะเวลาชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ในจำนวนที่น้อยลงในแต่ละครั้ง 5. เลือกชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงๆหรือหนี้จำนวนมากก่อนเพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละเดือน 6. หากมีทรัพย์สินบางอย่างที่สามารถขายเพื่อนำมาชำระหนี้ที่จำเป็นหรือหนี้ที่อาจทำให้เสียเครดิตทางการเงินก็ต้องตัดใจ…