ลองมองหาโอกาสสร้างเงินของตัวเอง

  “งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข" วลีอมตะของปราชญ์รัตนโกสินทร์นาม "พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ" จะยังเป็นจริง และเป็นอมตะตลอดไป ตราบเท่าที่ไม่ว่าคหบดี หรือผู้ที่มีรายได้น้อยล้วนแต่ต้องแสวงหารายได้ ซึ่งก็คือเงินที่ได้จากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานระดับกุลีที่ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราค่าจ้างตํ่ากว่ากฎหมายบัญญัติไว้ หรืองานระดับใช้สมองและประสบการณ์สั่งการ มีรายได้ตอบแทนเฉลี่ยต่อนาทีสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่านับร้อยนับพันเท่า คำถามก็คีอ อะไรที่ทำให้รายได้ของคนแตกต่างกันอย่างนั้น คำตอบที่ดีที่สุดจะตอบคำถามนี้ก็คีอ โอกาส โอกาสที่บางครั้งถูกมองว่าเป็นเรื่องของโชค คุณจะเรียกว่าตัวเองโชคดีก็ได้ ถ้าคุณเกิดม ในตระกูลที่มีสมบัติพัสถานมูลค่าเป็นพันล้าน แต่ถ้าคุณใช้โชคอย่างสิ้นเปลือง โชคที่มีมูลค่าเป็นพันล้านของคุณก็คงจะเหลือไม่เท่าเก่า ทางเดียวที่คุณจะรักษามันไว้ด้ก็คีอใช้โชคมูลค่าพันล้านบาทของคุณเป็นโอกาสในการไขว่คว้าหนึ่งหมื่นล้านให้กับตัวเอง ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรที่ยังต้องเช่าที่ทำกินจากคนอื่น มันคือโชคร้ายจริงหรือ? เปล่าเลย! คุณก็เพียงแต่มีโอกาสน้อยกว่าคนที่เขามีสมบัติเก่าเป็นเครื่องมือในการแสวงหารายได้ให้ตัวเองเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าช่องทางการหารายได้ของคุณจะถูกปิดตายตลอดอายุขัย…