รวยด้วยการขายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

  ในประเทศไทยเรา โดยเฉพาะในบางสถานที่ที่มีสภาพเป็นป่า ซึ่งมักจะมียุงลายอยู่ เราอาจจะโดนยุงลายกัดได้ เช่น จากการไปกางเต้นท์นอนในป่า หรือเราไปพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มียุงลายชุม ก็อาจจะทำให้เราโดนยุงลายกัด จนเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ในอดีตที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไทย ประสบปัญหาเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรุนแรง มีอัตราความชุกของลูกน้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งชาวบ้านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ดังนั้นผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวชุมชนได้ลุกขึ้นมาจับมือกันสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดมีการประดิษฐ์ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงขึ้นมา เพื่อเป็นการไล่ยุง เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้มีกลิ่นแรงซึ่งยุงจะไม่ชอบ เช่น ตะไค้รหอม เปลือกส้ม ผิวมะกรูด เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการไล่ยุงแล้ว ยังส่งผลดีกับเรา เพราะธูปยังส่งกลิ่นหอมสมุนไพรชนิดต่างๆอีกด้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม…