การประหยัดเงินดียังไง

  รายได้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต การจะใช้จ่ายเงินได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับความรู้ความสามารถในการหาเงินส่วนบุคคล บางคนคิดว่าการมีงานดีๆ ทำ รายได้สูงๆ จะทำให้ชีวิตมีความสุข แต่อาจตรงกันข้าม เมื่อรายได้ยิ่งสูงรายจ่ายยิ่งมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพื่อสร้างฐานชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นตามระดับของรายได้ ชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่มี แต่ความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่ความพอเพียงของใจ หากใจอิ่มเต็ม ไม่อยากได้อยากมี เงินเดือนเพียงไม่ถึงหมื่นบาทก็ทำให้คนทำงานใช้แรงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เขาเป็นได้ อำนาจการจับจ่ายที่มีมากขึ้นจะนำพามาซึ่งความอยาก เช่น อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีรถหรูขับ มีบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายคล่องมือ เหล่านี้จะนำมาซึ่งการใช้จ่ายเงินก้อนโต ไม่ว่าคุณจะมีรายได้จาก - ผลตอบแทนประจำ (เงินเดือน) - ผลกำไรจากการประกอบการ - ค่าเช่าสินทรัพย์…