AEC

บทความเกี่ยวกับอาเซียน และ AEC ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง อาเซียนคืออะไร และประวัติอาเซียน AEC คืออะไร และประวัติ AEC กฎบัตรอาเซียน มีอะไรบ้าง AEC Blueprint มีอะไรบ้าง CLMV คือกลุ่มประเทศอะไร และสินค้าอะไรที่คนไทยทำตลาดได้บ้าง จุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เมืองหลวงของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย และกลยุทธ์ในการตั้งรับ…

รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศจีน

ในยุคปัจจุบันนี้ จีนได้เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ประกอบกับมีนโยบายพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด และด้วยความที่จีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากในเอเชีย มีประชากรมากที่สุดในโลก ทำให้มีกำลังซื้อที่สูง โอกาสที่นักลงทุนชาวไทยจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดจีน จึงมีโอกาสค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม การมีเส้นทางขนส่งที่เชื่อมถึงกัน และความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเชื้อชาติ การค้าและการทูตที่มีต่อกันมายาวนาน ข้อดีในการทำธุรกิจที่ประเทศจีน - ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญเกือบทุกชนิดของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไป โดยเฉพาะสินค้าประเภทวัตถุดิบ พลังงาน เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร - การค้าระหว่างไทยกับจีนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี - ในส่วนของภาษีนำเข้า นักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน จะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกิจการ…

ทวีปเอเชีย

อาเซียน บทความเกี่ยวกับอาเซียน และ AEC 1.ประเทศจีน รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศจีน เทคนิคการเจรจาธุรกิจกับชาวจีน 2.ประเทศอินเดีย รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศอินเดีย ประเทศคาซัคสถาน ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวยด้วยการทำธุรกิจที่ซาอุดีอาระเบีย พร้อมสินค้ายอดฮิตที่นำเข้าและส่งออกไปซาอุ ประเทศอิหร่าน ประเทศมองโกเลีย ประเทศปากีสถาน ประเทศตุรกี ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน ประเทศเติร์กเมนิสถาน ประเทศอุซเบกิสถาน ประเทศอิรัก ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศโอมาน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศซีเรีย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศเนปาล…

เศรษฐกิจกลุ่ม CLMV โตเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบันอาเซียนเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) ปัจจัยดึงดูดการลงทุนเข้ามายังประเทศ CLMV ที่สำคัญ คือ ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการเติบโตสูงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ…