การทำการตลาดในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าอยู่บ้านช็อปปิ้งกันมากขึ้น

ผมมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยจากสำนักต่างๆ ทั้งที่สำรวจผู้บริโภคในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในบ้านเรา กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย และธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องยอดขายและการชะลอการลงทุน ในขณะที่รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ และแนวโน้มเรื่องอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไป เนื่องจากทุกคนต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย การอยู่กับบ้านคือทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเลยทีเดียว เมื่อลูกค้าของธุรกิจต่างๆ มีพฤติกรรมอยู่กับบ้านมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องได้รับผลกระทบเรื่องยอดขายอย่างแน่นอน ผมคิดว่าต่อจากนี้ไป ผู้ประกอบการจะต้องทำ 2 อย่าง คือ 1.ทำอย่างไรให้ลูกค้าออกจากบ้านเพื่อไปใช้บริการ 2.ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าและบริการ สาเหตุที่ต้องแนะนำให้ ผู้ประกอบการต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้กิจกรรมการตลาดนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งผมขอเริ่มจากการกระตุ้นให้ลูกค้าออกไปจับจ่ายนอกบ้าน ในช่วงต่อจากนี้ไป…

Web Marketing คืออะไร

  หากจะเปรียบช่องทางการตลาดออนไลน์แล้วนั้น “Social Network” ถือเป็นช่องทางที่องค์กรควรจะมีมากที่สุดเพื่อได้สะดวกต่อการรับส่งข้อมูล และมีการตอบสนองกันทันเวลา และอัพเดทได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่องค์กรขาดไม่ได้นั้นก็คือ “Website” ถึงแม้ว่าจากผลสำรวจหลายๆสถาบันนั้นจะมีตัวเลขที่ชีชัดเลยว่าการทำการตลาดอย่าง Social Network หรือ Blog อาจจะมีผลตอบรับ หรือการตอบสนองมากว่า Website Official ขององค์กรแต่ข้อสำคัญนั้นก็คือ “Website” เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ที่คอยเปิดต้อนรับและแสดงความหน้าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในการทำการตลาดออนไลน์เลยก็ว่า หากมีการทำ ”Social Network” ดีแค่ไหนแต่ “Website Official ขององค์กร” รกร้างไม่มีการอัพเดทก็จะพากันดิ่งลงกันทุกช่องทาง หากต้องการที่จะให้สินค้าและบริการครองใจและได้รับความน่าเชื่อจากเหล่ากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนั้น…