Browsing Category

AEC

 • อาเซียนคืออะไร

  อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นโดย…

 • AEC คืออะไร

  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา,…

 • AEC Blueprint มีอะไรบ้าง

  สำหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)…

 • กฎบัตรอาเซียน มีอะไรบ้าง

  กฎบัตรอาเซียน หรือในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Asean Charter เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สำคัญในอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่…

 • ประวัติอาเซียน และ AEC

  AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510…

 • ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง

  ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้ 1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน…

 • ชีวิตที่พอเพียงของวอร์เรน บัฟเฟตต์

    เมื่อนานมาแล้ว ได้มีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ CNBC ซึ่งได้สัมภาษณ์วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) มหาเศรษฐีนักเล่นหุ้นชื่อดังของโลก ซึ่งได้บริจาคเงินให้การกุศลหลายหมื่นล้านดอลล่าร์ ถือได้ว่าเป็นเศรษฐีที่ใจบุญมากทีเดียว และนี่คือแง่มุมบางส่วนที่น่าสนใจยิ่งจากชีวิตของวอร์เรน บัฟเฟตต์ 1. เขาเริ่มซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่อตอนอายุเพียง 11 ขวบเท่านั้น และปัจจุบันเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจที่เริ่มช้าไป 2.…

 • แนะนำการสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์

    สำหรับท่านที่จะให้สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ ควรอ่านคำแนะนำ 10 ประการในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไว้ดังนี้ 1. ให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในจดหมายแนะนำตัวและจดหมายสมัครงาน เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด ผู้สมัครหลายคนมักจะลืมหรือมองข้ามสิ่งนี้ไป ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการถูกเลือกไปอย่างน่าเสียดาย หากเป็นไปได้ ผู้สมัครควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น เบอร์โทรศัพท์ในห้อง ข้อความตอบรับควรชัดเจน 2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านควรตระหนักอยู่เสมอ ถ้าท่านส่งใบสมัครงานหรือเพิ่งจะส่งจดหมายแนะนำตัวไปท่านจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ…

 • คุณสมบัติ 45 ประการที่ทำให้คุณมีสิทธิ์ตกสัมภาษณ์งาน

    นี่คือคุณสมบัติ 45 ประการที่จะทำให้คุณมีสิทธิ์ตกสัมภาษณ์งานได้ มีอะไรเรามาดูกันเลย 1.ขาดความสำรวม หลุกหลิก ไม่มีสัมมาคารวะ 2.วางท่าเกินไป มีท่าที่เหยียดหยามผู้อื่น 3.มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากเกินไป 4.โต้แย้งในทุกๆ เรื่อง ไม่ยอมรับเหตุผลผู้อื่น 5.เป็นคนยอมรับมากเกินไป เห็นคล้อยตามในทุกเรื่อง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง 6.เล่าเรื่องราวของตนเองไม่ได้ หรือเล่ากระท่อนประแท่นไม่ปะติดปะต่อ…

 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

  เพื่อไม่ให้เกิดอาการคล้ายๆนักมวยเมาหมัด หรือขากรรไกรค้างเฉียบพลัน เมื่อกรรมการระดมยิงคำถามอย่างเมามัน อย่าฟุ้งในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นหรือทำ สมมุติว่า กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้คุณบรรยายถึงลักษณะ อันโดดเด่นของตัวคุณเองละก้อ อย่าเชียวนะคะ อย่าไปนึกถึงกิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น บอกว่า ” ดิฉันเป็นนักกีฬามวยปล้ำตัวยง ของสมาคมนักมายปล้ำหญิงแห่งประเทศไทย” หรืออะไรทำนองนั้น หากคุณไม่ได้กำลังสมัครเป็นสมาชิกของข่ายมวยใดๆ แต่คุณควรบรรยายถึงบุคลิกภาพอันโดดเด่น เป็นประโยชน์ต่องานของคุณ อาทิเช่น…