จะเปิดร้านแต่ไม่รู้ว่าจะเช่าหรือจะซื้อขาดดี ลองมาดูข้อดีข้อเสียกันทางนี้

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกทำเลที่ตั้งก็คือ การตัดสินใจซื้อร้านนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของธุรกิจโดยเด็ดขาด หรือจะใช้วิธีการเช่าโดยทำสัญญาเป็นช่วงระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่า การซื้อหรือการเช่าจะดีกว่ากันอย่างแน่นอนตายตัว เพราะการตัดสินใจในประเด็นการซื้อหรือเช่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเภทของกิจการ เงินทุนที่มี และการปรับตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งการซื้อและการเช่าต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

วิธีการทำอาชีพอิสระ

ข้อดีของการซื้อ

1. มีกรรมสิทธิ์ในร้านของกิจการโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องพะวงกับการหมดอายุสัญญาเช่า
2. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการตกแต่งร้านตามใจชอบ และคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการไม่ต้องห่วงว่าลงทุนไปแล้วผู้ให้เช่าอาจไม่ต่อสัญญา ซึ่งจะทำให้การลงทุนตกแต่งสูญเปล่า เพราะผู้เช่าจะไม่สามารถรื้อถอนออกมาได้
3. ถ้าทำเลนั้นเจริญขึ้นในอนาคตจะเท่ากับว่าสินทรัพย์ของกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการยิ่งขึ้น
4. ค่าเสื่อมราคาอาคารสามารถเป็นค่าใช้จ่ายใช้หักภาษีได้ ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง
5. ร้านและที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้

ข้อเสียของการซื้อ

1. ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการและเงินจำนวนมากจมอยู่กับสินทรัพย์ถาวรที่คืนทุนช้า
2. ถ้าทำเลนั้นไม่ดีเท่าที่คาดการณ์ไว้หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางลบในระยะยาว การซื้อจะทำการโยกย้ายยากกว่าการเช่า
3. มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจการเช่า

ข้อดีของการเช่า
1. ลงทุนไม่มากนักในการเริ่มกิจการ เพียงแค่วางเงินมัดจำจำนวนหนึ่ง และจ่ายค่าเช่ารายเดือนในแต่ละเดือนเป็นงวด ๆ
2. ถ้าทำเลที่ตั้งนั้นเกิดปัญหาในระยะยาว ธุรกิจสามารถโยกย้ายได้ง่ายกว่าเมื่อซื้อเป็นกรรมสิทธิ์
3. ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบกับการเสื่อมค่าลงของอาคาร

ข้อเสียของการเช่า

1. ถ้าผู้ให้เช่าไม่ยินยอมต่ออายุสัญญา ธุรกิจจะต้องโยกย้ายทำเลที่ตั้งและสูญเสียประโยชน์จากการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ที่ลงทุนไว้
2. การเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานที่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน ผู้เช่าไม่สามารถทำได้โดยอิสระ
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเช่า ต้องทำอย่างรอบคอบและรัดกุมเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าที่ไม่ระมัดระวังหรือไม่มีความรู้ด้านสัญญาเพียงพอมักจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ
ลองเปรียบเทียบกันดูว่า ธุรกิจของท่านจะเหมาะกัน การเช่าหรือการซื้อ หรืออาจจะเช่าก่อนและค่อยซื้อเมื่อมั่นคงก็ได้นะครับ