รวยด้วยการขายสละ พร้อมวิธีปลูกสละ

สละเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหอมหวานเป็นที่นิยมรับประทาน ได้รับความนิยมจากผู้รับประทานอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันสละได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง สละเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย มีมากมายกว่า 30 สายพันธุ์ สำหรับในประเทศไทย มีแหล่งปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์หลายพื้นที่ ปลูกมากที่สุดแถบจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสายพันธุ์ทั่วๆ ไป มักจะมีรสชาติหวานปนเปรี้ยว หรือรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียว มีทั้งรับประทานแบบสดๆ และนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม โดยสละสายพันธุ์ต่างๆ ถือเป็นไม้ผลยอดฮิตระดับห้าดาวชนิดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี สามารถส่งขายสร้างรายได้เข้าจังหวัด และเข้าประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำปีละหลายล้านบาท

ข้อดีของสละคือจะทยอยให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทำให้ผู้ปลูกมีรายได้สม่ำเสมอ โดยทั่วไปสละสามารถปลูกได้ผลดีเกือบทุกสภาพพื้นที่ แต่ควรปลูกในที่ไม่มีน้ำท่วมขัง และดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำเพียงพอ

สละเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับระกำ แต่สละจะมีรสชาติหอมหวานเฉพาะตัว เนื้อเยอะ และหวานกว่าระกำมากครับ จึงทำให้สละกลายเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการสูง และนิยมนำมาเป็นของฝาก สละเจริญเติบโต และให้ผลผลิตในเชิงการค้าได้ค่อนข้างเร็ว หากมีการดูแลอย่างเหมาะสม สละก็จะสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอบเป็นกำกันเลยทีเดียวครับ

วิธีการปลูกสละ จะเริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมีดังนี้

1. สละพันธุ์เนินวง เป็นสละพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย มีลำต้นเล็กกว่าระกำ บริเวณกาบใบมีสีน้ำตาลทอง ปลายใบยาว ผลมีรูปร่างยาวหัวท้ายเรียว หนามผลยาว อ่อนนิ่ม เนื้อมีสีนวลคล้ายน้ำผึ้ง หนานุ่ม รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยว รับประทานแล้วรู้สึกชุ่มคอกลิ่นหอม เม็ดเล็ก

2. สละพันธุ์หม้อ มีขนาดต้นเล็กและใบสีเข้มกว่าพันธุ์เนินวง หนามยาวเล็กและอ่อนกว่าพันธุ์เนินวง ช่อดอกยาวติดผลง่ายกว่าพันธุ์เนินวง ผลจะมีความคล้ายระกำมากเปลือกผลมีสีแดงเข้ม เนื้อสีน้ำตาลมีลายในเนื้อ เนื้อหนาแต่ไม่แน่น รสชาติหวาน มีกลิ่นเฉพาะ เมล็ดเล็ก ทนต่อสภาพแสงแดดจัดได้ดีกว่าพันธุ์เนินวง

3. สละพันธุ์สุมาลี เป็นพันธุ์ใหม่ลักษณะลำต้นคล้ายระกำ ทางใบยาวมีสีเขียวอมเหลืองติดผลง่ายผลที่ได้มีรูปร่างสั้นป้อม หนามขณะยังอ่อนไม่ถึงแก่จัดจะเป็นสีส้ม ใบสีเขียวสด เวลามีใบดกจะดูเหมือนต้นปาล์ม สีเนื้อผลคล้ายสละพันธุ์เนินวง แต่เนื้อบางกว่ารสชาติหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะ

โดยเฉพาะสละพันธุ์สุมาลี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่จัดเป็นสละสายพันธุ์ยอดนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ติดผลง่าย รสชาติของเนื้อ ผลยังหวานสนิท ไม่มีรสเปรี้ยวเจือปนเหมือนสละสายพันธุ์อื่นเลย จึงทำให้สละพันธุ์สุมาลีขายดิบขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ปลูกเก็บผลขายไม่พอที่จะรองรับความต้องการของภาคตลาด ปัจจุบันสละพันธุ์สุมาลีมีวางขายที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี

การเตรียมพื้นที่ในการปลูกสละ

1. พื้นที่ดอนที่ปลูกไม้ยืนต้นไว้แล้ว

– สามารถปลูกสละร่วมกับไม้ยืนต้นตรงจุดนั้นได้เลย โดยจะอาศัยไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้แล้วเป็นร่มเงาพรางแสงพื้นที่ดอนที่ไม่มีไม้ยืนต้น
– ไถพรวน เป็นการปรับพื้นที่ให้เรียบ และทำการขุดร่องระบายน้ำหากมีปัญหาน้ำท่วมขัง
– ปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้โตเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมไว้เป็นร่มเงาของสละ

2. พื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน

– ให้ขุดยกร่องสวน ให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร
– ทำระบบระบายน้ำเข้าออกเป็นอย่างดี
– ปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้โตเร็วเพื่อเป็นไม้ร่มเงาริมขอบแปลงทั้ง 2 ด้าน เพื่อช่วยยึดป้องกันการพังทลายของแปลงปลูก

วิธีการปลูกสละ

วิธีการปลูกสละอันดับแรกคุณต้องเตรียมพื้นที่ปลูกกันก่อน ซึ่งลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ควรอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 และต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้สละยังสามารถปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นได้อีกด้วยครับ โดยอาศัยไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้แล้วเป็นร่มเงาพรางแสง พื้นที่ราบที่ไม่มีไม้ยืนต้นการปลูกสละ

วิธีการปลูกสละ ระยะปลูกสละให้สัมพันธ์กับจำนวนต้นต่อพื้นที่ โดยจำนวนต้นที่เหมาะสมเท่ากับ 100 ต้นต่อไร่ เช่น หากปลูกสละแบบต้นเดี่ยว ควรปลูกในระยะ 4×4 เมตร หรือปลูกแบบกอไว้กอละ 3 ต้น ควรปลูกในระยะ 6×8 เมตร เป็นต้น หรือสละ 1 ต้น ใช้พื้นที่ 14-20 ตารางเมตร

การขุดหลุมปลูกสละ ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต อัตรา 500 กรัม/หลุม วางต้นพันธุ์สละ แล้วกลบดินจนอยู่ระดับเดียวกับผิวดิน และควรเอาดินกลบโคนปีละ 1 ครั้ง การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยเคมี ผสมกับปุ๋ยคอก 2-4 ครั้งต่อปี การให้น้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงขาดฝนควรให้น้ำวันเว้นวันครับ

การผสมเกสร

สละเป็นไม้ผลที่ต้องช่วยในการผสมเกสร เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่อยู่บนต้นเดียวกันมีความสมบูรณ์เพศไม่พร้อมกัน ทำให้หมดโอกาสที่จะผสมติด สำหรับวิธีผสมเกสรที่ได้ผลดีจะนำเกสรตัวผู้จากต้นระกำมาผสมกับเกสรตัวเมียของต้นสละ เพราะเกสรตัวผู้จากต้นระกำจะให้ความสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะผสมติดได้สูงกว่า

วิธีการผสมเกสรด้วยการตัดเอาช่อดอกตัวผู้ มาเคาะใส่ช่อดอกตัวเมียที่บานแล้ว ให้ละอองเกสรตกลงไปใส่ดอก การผสมเกสรสามารถทำได้ทั้งวัน แต่ถ้าเป็นฤดูฝนหลังจากผสมแล้วต้องคลุมดอกไว้อย่างน้อย 2 วัน

การดูแลรักษาสละ

การปลูกสละนั้นสามารถปลูกเดี่ยวได้ แต่ตอนที่สละต้นยังเล็กอยู่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นอื่น เช่น กล้วย เพื่อให้เป็นร่มเงาของสละ การดูแลรักษาต้องให้น้ำทุก 3 วัน ใส่ปุ๋ยบำรุง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

คอยตกแต่งกอและริดใบที่เหี่ยวแห้งทิ้งเป็นระยะ เพื่อความสมบูรณ์ของต้น โดยให้มีใบไว้แค่ 15-20 ทางใบ แต่ไม่ควรตัดใบที่รองรับทะลายผลจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

การตัดแต่งดอก หากมีดอกออกมาในระยะก่อน 2 ปี ควรที่จะตัดทิ้งเพราะหากได้ผลผลิตในเวลานี้ จะได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ช่อดอกที่สมบูรณ์จะอวบยาว สีแดงเข้ม กาบหุ้มมีสีดำหรือสีน้ำตาล

ต้นสละทุกกอต้องมีการติดป้ายวันที่ผสมเกสรไว้ด้วย หลังการติดผลต้องให้น้ำทุก 3 วัน และควรตัดแต่งดอกสละ 1 ช่อ(เรียกว่า คาน) ให้เหลือผลสละเพียง 5 พวง(เรียกว่า กระปุก) เพื่อให้แต่ละลูกสมบูรณ์ หลังจากการผสมเกสรกว่าที่ผลสละจะเจริญเติบโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 9 เดือนจึงจะเก็บเกี่ยวได้

การเก็บเกี่ยวสละ

การเก็บเกี่ยวผลสละ เมื่อครบเวลาแล้วให้สังเกตสีเปลือก จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลดำเป็นสีน้ำตาลแดง ผิวจะแตกลายคล้ายเกร็ดงูอย่างชัดเจน เมื่อบีบที่ผลแล้วผลจะนิ่มและปลิดออกจากขั้วได้ง่าย และทดสอบรสชาติโดยการชิมเป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรชิมทุกกระปุกก่อนเก็บ เพราะแต่ละกระปุกในต้นจะสุกไม่พร้อมกัน วิธีการเก็บเกี่ยว ให้ใช้กรรไกรหรือมีดมีคมตัดกระปุกสละ ทีละกระปุก ต้องคอยระวังอย่าให้ผลหลุดร่วง

เมื่อสละออกดอกคุณต้องเอาละอองดอกสละตัวผู้ มาผสมกับดอกสละตัวเมียครับ จากนั้นก็รอสละติดผล ในระหว่างที่รอก็รดน้ำตามปกติครับ เมื่อผลสละมีอายุประมาณ 37 สัปดาห์หลังดอกบาน (ประมาณ 9 เดือน) คุณก็จะได้ผลสละที่มีรสหวานอมเปรี้ยว ก็ให้ทำการเก็บเกี่ยวได้เลยเลยครับ โดยใช้กรรไกรหรือมีดมีคมตัดกระปุกสละทีละกระปุกวางในเข่ง หรือตะกร้าพลาสติก ระมัดระวังอย่าให้ผลหลุดร่วง จากนั้นก็นำไปจำหน่ายได้แล้วครับ

วิธีปอกเปลือกสละ

เมื่อรู้ถึงวิธีปลูกสละไปแล้ว แต่หลายท่านอาจจะขยาดกับการปอกเปลือกสละ เพราะเป็นผลไม้ที่มีหนาม เรามีวิธีปอกเปลือกสละมาฝาก มีเทคนิคง่ายๆ คือให้ปอกจากปลายหาง ด้วยการจับที่ปลายหางแล้วบิดเฉียง นอกจากผลสละด้านในจะไม่โดนหนามสละติดแล้ว ยังทำให้หนามสละไม่ทิ่ม หรือตำมือเราอีกด้วยครับ

error: Content is protected !!