ลงทุนอย่างชาญฉลาดผ่านกองทุนรวม

ลงทุนกองทุนรวม

 

เพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่า “ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม” กันไหมครับ สำหรับผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารอาจจะพอทราบมาบ้างว่ากองทุนรวมคืออะไรแล้วได้เงินหรือผลตอบแทนอย่างไรแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆ หรือผู้ที่กำลังคิดอยากจะลงทุนด้านการเงินคำว่ากองทุนรวมคงอาจไม่คุ้นหู คุ้นตาสักเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงกองทุนรวมให้ทุกคนได้ทราบกัน

วิธีการทำอาชีพอิสระ

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือเครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน แต่ติดอุปสรรคที่ไม่สามารถกระทำด้วยตนเองได้ จึงได้มีการรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหลายแล้วนำมาให้ผู้จัดตั้งกองทุนเป็นผู้บริหารและแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้ลงทุน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเล่นหุ้นทั่วไปแต่ก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันขึ้นอยู่กับประเภทและอัตราความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ โดยกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนสูงและกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำจะให้ผลตอบแทนต่ำตามลำดับ

กองทุนรวมนั้นสำนักงาน กลต แบ่งประเภทกองทุนออกเป็นทั้งหมด 10 ประเภทและแบ่งเป็นประเภทหลักกว้างๆได้ 2 ประเภทคือกองทุนเปิดและกองทุนปิดซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำทั่วไป

เมื่อเราต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวมประการแรกสุดคือต้องหาบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทจัดการกองทุนรวมเหล่านี้จะเป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ของไทย อาทิเช่นบริษัทหลักทรัพย์ทหารไทยเป็นของธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นของธนาคารกรุงเทพ เหล่านี้เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาในการเลือกบริษัทกองทุนรวมที่เราจะนำเงินไปลงทุนนั้นควรดูถึงผลประกอบการของแต่ละกองทุนเปรียบเทียบกับบริษัทผู้จัดการกองทุนรวมแต่ละบริษัทเป็นหลัก ซึ่งผลประกอบการย้อนหลังจะช่วยให้สามารถมองถึงความสามารถในการบริหารงานหรือจัดการกองทุนของบริษัทนั้นๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่ผลประกอบการย้อนหลังดีก็ไมได้หมายความว่าผลประกอบการภายภาคหน้าจะดีตามไปด้วยเพราะผลประกอบการจะดีหรือไม่ดีนั้นต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเพียงแต่ ถ้าผลประกอบการที่ผ่านดีก็มีโอกาสที่กองทุนนั้นๆ จะเจริญเติบโตได้ดีสูงขึ้น

มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มหรือผู้ที่คิดจะลงทุนกับกองทุนรวมคือความสม่ำเสมอในการลงทุน เราควรแบ่งเงินได้ของเรามาลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะเป็นการออมเงินแล้วยังเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดเงินแต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูงอีกด้วย อีกทั้งเงินลงทุนในกองทุนรวมยังสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการทำธุรกิจได้อีกด้วย