Browsing Category

การตลาด

 • Seeding Marketing คืออะไร

    “Seeding Marketing” หากแปลความหมายตรงตัวแล้วนั้นจะหมายถึงการเพาะพันธ์ เพาะเมล็ดพืชสักต้นแต่นั่นก็เปรียบได้กับการปลูกเมล็ด Branding หรือการเริ่มต้นการปลูกฝัดความเป็น Branding และค่อยโตขึ้น แทรกซึมเพื่อให้เข้าไปอยู่ภายใต้จิตใจของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะเรียกได้ว่าบนโลกออนไลน์เปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ามารับข้อมูลนี้จากทั่วทั้งมุมโลก การสร้าง Branding นั้นจำเป็นต้องใช้หลักการสร้างข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนหรือการทำการตลาดแบบ “Content Marketing” เพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้คนที่เข้ามารับข้อมูลได้ไม่รู้ตัวและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมมากนั้นก็คือ “Seeding Marketing”…

 • Services Marketing คืออะไร

    หากจะว่ากันจริงจริงแล้วนั้น “Service” หรือการบริการนั้น ไม่จำเป็นจะต้องผูกติดอยู่กับธุรกิจด้านบริการอย่างนำเที่ยวหรือที่พัก โรงแรม แต่การบริการแฝงอยู่กับกับทุกแวดวงของธุรกิจ และทุกตลาดเพียงแต่บางครั้งอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าไรนัก กระแสสังคมและพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่ของถูก คุณภาพดีก็นับว่าขายดีรวยกันมามากมายแล้วนั้น แต่สำหรับในยุคนี้แต่นั้นคงยังไม่เพียงพอ แต่จำเป็นจะต้องมีการสร้างประสบการณ์อันดี หรือสร้างความพึงพอใจเพิ่มเติมให้อีกด้วยและวิธีที่จะทำเช่นนั้นได้ดีที่สุดก็คือ ภาคส่วนของงานบริการ Intangibility หากจะเปรียบเทียบข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสินค้าและบริการนั้นก็สามารถแตกย่อยออกมาได้ชัดเจน ทั้งในส่วนของรูปลักษณ์ เพราะเนื่องจากสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้แต่สำหรับคำว่าการบริการแล้วนั้นไม่สามารถจับต้องได้…

 • Web Marketing คืออะไร

    หากจะเปรียบช่องทางการตลาดออนไลน์แล้วนั้น “Social Network” ถือเป็นช่องทางที่องค์กรควรจะมีมากที่สุดเพื่อได้สะดวกต่อการรับส่งข้อมูล และมีการตอบสนองกันทันเวลา และอัพเดทได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่องค์กรขาดไม่ได้นั้นก็คือ “Website” ถึงแม้ว่าจากผลสำรวจหลายๆสถาบันนั้นจะมีตัวเลขที่ชีชัดเลยว่าการทำการตลาดอย่าง Social Network หรือ Blog อาจจะมีผลตอบรับ หรือการตอบสนองมากว่า Website Official ขององค์กรแต่ข้อสำคัญนั้นก็คือ “Website”…

 • Viral Marketing คืออะไร

    Word-of-Mouth (WOM) หรือการบอกต่อกันปากต่อปาก ถือว่าเป็นวิธีการตลาดแบบเก่าที่มีมานานและยังคงประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาและในปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนแปลงไปยังโลกยุคอินเตอร์เน็ต Word-of-Mouth ก็ได้มีการต่อยอดพัฒนาการไปสู่ “Viral Marketing” หรือการตลาดแบบการส่งต่อและบอกต่อ โดยมุ่งเน้นไปที่โลก Social Network เป็นหลักนั่นเอง “Viral Marketing” ที่มาที่ไปของชื่อนั้นก็มาจากรูปแบบของการแพร่ขยายของสื่อที่ปล่อยออกไปดั่งคล้ายกับการขยายตัวของเชื้อไวรัสนั่นเอง และวิธีการโดยหลักนั้นก็มาจากการถ่ายทอดวิธีการบอกต่อ…

 • Trade Marketing คืออะไร

    ช่องทางการจัดจำหน่าย และ ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นที่รู้กันในหลักการตลาดสากลอย่าง “Marketing Mix” ในส่วนของ “Place” และก็เช่นเดียวกันกับแนวคิดทางตลาดอีกแนวคิดหนึ่งอย่างก “Trade Marketing” ซึ่งถูกคิดขึ้นมาเพื่อรองรับประเด็นในส่วนนี้โดยเฉพาะกับการจัดการหาสถานที่วางตำแหน่งของสินค้าและบริการนั้นได้ถูกที่ ถูกเวลาและถูกกลุ่มเป้าหมาย หากจะยกตัวอย่างง่าย เหมือนกับเลือกนาฬิกาโรเล็กอย่างดีไปวางขายในตลาดนัด นั้นก็ย่อมไม่ตอบโจทย์ที่ว่า “ถูกที่ ถูกเวลาและถูกกลุ่มเป้าหมาย”…

 • Music Marketing คืออะไร

    ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ดนตรีก็นับว่าเป็นดั่งเครื่องมือที่จะเข้าถึงจิตของผู้ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นการปลุกใจ หรือแม้แต่การสร้างความรัก ความยินดีหรือความทุกข์ ดนตรีก็สามารถเข้าไปกระแทกความรู้และอารมณ์นั้นได้โดยง่ายได้ “Music Marketing” ก็นับว่าเป็นการดึงเอาความสามารถของดนตรีออกมาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายของการตลาด “ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นก็คือการเข้าไปถึงจิตใจของผู้รับสารนี้” “Music Marketing” ถือได้ว่าเป็นอีกเครื่องมือการตลาดและแนวคิดที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบเสนอภายในจิตใจและอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ ตามหลักการของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เป้าหมายของการจับจ่ายซื้อสินค้านั้นไม่ใช่แต่เพียงการซื้อสินค้าอีกต่อไป แต่นั้นหมายถึงการซื้อความรู้สึก ซื้อประสบการณ์พร้อมกันด้วย และแนวคิดการตลาดเช่นนี้ในปัจจุบันเหล่าบรรดาผู้ประกอบน้อยใหญ่ได้นำเหล่า ดารา…

 • Mobile Marketing คืออะไร

    ไม่ว่าแวดวงธุรกิจใดการสร้างผลกำไรสูงสุดถือว่าเป็นเป้าหมายขององค์กรส่วนมาก แต่สำหรับวิธีขั้นตอนเพื่อให้องค์กรไปยังจุดนั้นก็มีมากมายหลายวิธีเช่นกัน การเจาะกลุ่มฐานลูกค้าให้ตรงกลุ่มก็นับว่าถือเป็นการลดต้นทุนได้มากเช่นเดียวกัน อีกทั้งการที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าหาลูกค้า แทนที่จะเป็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อออก “Event” กิจกรรม และการลงประชาสัมพันธ์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งการลงโฆษณาผ่านช่องทางทีวีโทรทัศน์ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใช้งบประมาณสูงมากแบบหนึ่ง และสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งสองประเด็นนี้นั้นก็คือการลดต้นทุนในการทำการตลาดและการเพิ่มรายได้จากลูกค้าในฐานข้อมูลและคงไม่มีวิธีไหนที่จะเหมาะสมเท่ากับ “Mobile Marketing” ด้วยแนวที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของกลุ่มลูกค้าและต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำกว่าช่องทางอื่น จึงมีองค์กรมากมายเลือกใช้ “Mobile Marketing” เป็นช่องทางในการทำการตลาดและด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากรมือถือ ที่เรียกได้ว่าแทบทุกบ้าน…

 • Mass Marketing คืออะไร

    ในเมื่อมีการเกิดขึ้นของ Demand ย่อมมีการเกิดขึ้น Supply ตามมาด้วยบนพื้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร์สากลที่เข้าใจ และคำสองคำนี้ที่เข้ามาขับเคลื่อนวงล้อของธุรกิจได้ทุกแวดวง และการเพิ่มมากขึ้นของตามต้องการ เมื่อมีคนต้องสินค้ามากมาย สินค้าก็ย่อมจะถูกผลิตและนำมาขายมากมายเช่นกัน เมื่อนำข้อมูลส่วนนี้มาผูกโยงกับกลไกการตลาดในเรื่องของการแบ่งกลุ่มลูกค้านั้น ความต้องการที่ปล่อยสินค้าให้ได้มาก ให้ได้เยอะตามความต้องการ หรือ ตาม Demand ของคนทุกกลุ่มนั้นถูกเรียกว่าการแบ่งกลุ่มการตลาด “Mass Marketing”…

 • STP Marketing คืออะไร

    “STP Marketing” ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดเพื่อแบ่งและขีดกรอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบและชื่อ STP นั้นก็มาจากส่วนประกอบดังนี้ Segmentation = การแบ่งส่วนตลาดสามารถเลือกแบ่งได้เป็นหลายแบบตามรูปแบบสินค้าหรือบริการ Targeting = การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากการแบ่ง Segmentation Positioning = ตำแหน่งหรือจุดยืนของสินค้าหรือบริการของเราว่ายืนอยู่บนตำแหน่งไหน จุดนี้จะสามารถบอกได้ว่าสินค้าหรือบริการของเราแตกต่างจะคนอื่นอย่างไร การแบ่ง…

 • Marketing Environment คืออะไร

    “Marketing is everything” คำนี้ยังคงเป็นที่ครอบคลุมกับคำว่าการตลาดได้อย่างแนบเนียนแต่ในความหมายนั้นก็จะแฝงไปด้วยองค์ประกอบมากมาย แต่นั้นก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกมาได้เป็นสองปัจจัยใหญ่ และนั่นก็คือ “Internal Environment หรือ ปัจจัยภายใน” และ “External Environment” ปัจจัยภายนอก โดยที่ External Environment หรือสิ่งรอบตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้และอาจจะเปรียบเทียบได้กับ…