การเงิน

ฉลาดเริ่ม อย่างคนมีแผน

ใกล้จะเริ่มเริ่มปีใหม่ หลายท่านคงกำลังทำหน้าที่ของนักบริโภคที่ดี วางแผน ตั้งเป้าหมายสำหรับการจับจ่ายตลอดทั้งปี

แต่อย่าสนุกกับการจ่าย จนสุดท้ายต้องมานั่งสลด เพราะลืมเก็บเงินล่ะ!!!

อยากเริ่มต้นปี พร้อมความมั่นคงทางการเงิน ก็ต้องเริ่มอย่างคนมีแผน

แล้วเขาวางแผนกันอย่างไร?

ง่ายๆ สั้นๆ มีเพียง 2 แผนเท่านั้น จำให้ขึ้นใจ

วาง “แผนที่” เพื่อบอกให้รู้ว่า เป้าหมายอยู่ที่ไหน? และวาง “แผนการ” ค้นหาเส้นทาง เพื่อไปสู่เป้าหมาย

ขั้นแรก วางแผนที่ กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ไกลหรือใกล้แค่ไหน

โดยทั่วไปแบ่งเป้าหมายทางการเงินเป็น 3 ระยะ

ระยะสั้น ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ระยะกลาง ช่วงเวลาระหว่าง 2 – 5 ปี เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เช่น ซื้อรถ ซื้อประกัน

ระยะยาว เป็นช่วงเวลาที่มองไปข้างหน้า 6 – 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิต เช่น ซื้อบ้าน ทำธุรกิจ เป็นต้น

แต่ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญ คือความชัดเจน มีรายละเอียดให้เห็นเป็นตัวเลข มีความเป็นไปได้ในระยะเวลาที่แน่นอน และสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของตนเอง

เช่น มีเป้าหมายเพื่อการออมหลังเกษียณ

สิ่งที่ต้องคำนึง ได้แก่จะเกษียณอายุเมื่อไหร่ คาดว่าจะมีชีวิตอยู่กี่ปี และจำนวนเงินที่ต้องการใช้ต่อเดือนหลังเกษียณ เป็นต้น

หาจำนวนเงินออมที่ต้องการมีหลังเกษียณได้ ดังนี้ เงินที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน x 12 x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่

ยกตัวอย่าง หลังเกษียณอยากมีเงินใช้เดือนละ 20,000 บาท และคาดว่าจะมีอายุยืนยาวอีก 20 ปี วงเงินที่ต้องเก็บออม คือ 20,000 x 12 x 20 = 4,800,000 บาท

ขั้นที่สอง วางแผนการ เริ่มแรกเช็คสุขภาพการเงินของตัวเอง ตรวจสอบยอดเงินที่มีอยู่ในตอนนี้

โดยเก็บข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี เช่น เงินสด ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น และสำรวจยอดหนี้สิน นำสินทรัพย์หักลบหนี้สินจะเหลือยอดเงินที่เรามีอยู่จริง

หากผลที่ได้เป็นบวก นั่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้าตัวเลขติดลบ ก็ต้องทบทวนพฤติกรรมการใช้จ่ายและหาทาง “ออมให้มากขึ้น จ่ายให้น้อยลง”

อีกวิธีที่จะช่วยตรวจสอบยอดเงิน ซึ่งคำนวณง่ายๆ โดยนำอายุ x รายได้ต่อปี/10 เช่น ปัจจุบันอายุ 45 ปี มีรายได้ปีละ 600,000 บาท ควรมีเงินเก็บเท่ากับ 45 x 600000 / 10 = 2,700,000 บาท

ถัดมาเป็นการกำหนดวิธีการไปสู่เป้าหมาย ซึ่งแต่ละคนจะมีปัจจัยเรื่องระยะเวลาถึงเป้าหมาย และความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกัน

ลองสำรวจดู ว่าคุณเป็นคนประเภทไหน….

ประเภทแรก อนุรักษ์นิยม มักจะรับความเสี่ยงได้น้อย ชอบความราบเรียบและมั่นคง มีความสุขที่จะเห็นเงินต้นปลอดภัย จึงนิยมฝากธนาคาร หรือลงทุนในพันธบัตร แต่ถึงเป้าหมายช้ากว่า

ประเภทที่สอง เดินสายกลาง รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ยังคงรักความมั่นคง แต่บางครั้งก็แสวงหาผลตอบแทนที่สูง มักลงทุนแบบผสมผสานระหว่างเงินต้นปลอดภัย และรอลุ้นผลตอบแทนสูง

ประเภทสุดท้าย เสี่ยงสุดตัว รับความเสี่ยงได้มาก เน้นผลตอบแทนสูง เลือกลงทุนในหุ้น หรือเน้นสินทรัพย์เสี่ยงสูง เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าและถึงเป้าหมายเร็วกว่า

เมื่อคิดได้อย่างคนมีแผน ก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง

แต่อาจไม่ถึงเป้าหมาย หากขาดวินัยในตัวเอง

และถ้าคุณมีพร้อมทั้งสองอย่าง เป้าหมายที่คุณคาดไว้ ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว