วิธีการเป็นคนรวย

วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

เห็ดฟางกองเตี้ย

 

ในปัจจุบันเห็ดฟางเป็นที่นิยมนำมาประกอบอาหารกันอย่างแพร่หลาย เห็ดฟางเป็นเห็ดที่เพาะง่าย ใช้เวลาสั้น 5-6 วัน ก็เก็บดอกเห็ดที่เพาะไปขายหรือบริโภคได้แล้ว เห็ดฟางเป็นเห็ดที่มีผู้นิยมบริโภคมาก จึงทำให้ความต้องการของตลาดสูง ซึ่งทำให้ มีราคาดีตลอดปี ดังนั้นการเพาะเห็ดฟางก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ผมขอแนะนำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย เพื่อที่จะให้ทุกท่านนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เป็นการประหยัดวัสดุเพาะและง่ายต่อการดูแล และให้ผลผลิตที่แน่นอน อันดับแรกก็ต้องการเตรียมดินบริเวณเพาะเห็ดกันก่อน ครับ ควรขุดดินและย่อยให้ละเอียดไว้ก่อน และรดน้ำให้ดินเปียกชุ่ม วัตถุดิบที่ใช้ในการ เพาะเห็ดจะนิยมฟางข้าวเพราะหาง่ายและมีจำนวนมาก จะใช้ฟางทั้งต้น หรือฟางข้าวนวดก็ได้ นอกจากฟางแล้ว ยังมีวัสดุอื่นๆอีกเช่น เปลือกของฝักถั่วเขียว ถั่วเหลือง ต้นถั่ว เปลือกมันสำปะหลัง ผักตบชวา เศษต้นพืช ต้นหญ้า เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับ จากนั้นก็นำวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะเห็ด ไปแช่น้ำให้เปียก แช่ประมาณ 30 นาที ก็นำไปเพาะเห็ดได้ จากนั้นก็นำเชื้อเห็ดมาใส่ แล้วนำ ฟางแช่น้ำมาคลุม หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร คลุมด้วยพลาสติกแล้วทับด้วยฟางแห้งบางๆ อีกที

หลังจากนั้นประมาณ 4 วันก็เอาพลาสติกออก และเมื่อครบ 7-9 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวเห็ดฟางได้แล้วครับ การเพาะเห็ดฟางทำได้ไม่ยากนะครับ สามารถทำได้โดยใช้แรงงานภายในครอบครัว เมื่อเกิดความชำนาญแล้วก็ขยายกิจการต่อไป ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับการเพาะเห็ดฟางกันทุกคนนะครับ