Browsing Tag

รวยด้วยการขายผลไม้ภาคใต้

  • รวยด้วยการขายลูกชก

      ถ้าผมเอ่ยปากพูดถึงต้นไม้นามว่า ต้นชก จะมีใครรู้จักบ้างมั้ย แต่ถ้าถามคนพังงาน่าจะมีคนรู้จักบ้าง ซึ่งต้นชกเป็นต้นไม้คล้าย ๆ กับต้นปาล์ม ส่วนใหญ่จะชอบขึ้นตามแนวภูเขาหิน ต้นไม้มีลำต้นที่ตรง เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดสุงถึง 20 – 25 เมตรเลยทีเดียว และมีใบที่ยาวถึง 3 เมตร นับว่าเป็นต้นไม้ที่เน้นความยาวพอสมควร…