• AEC

  บทความเกี่ยวกับอาเซียน และ AEC ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง อาเซียนคืออะไร และประวัติอาเซียน AEC คืออะไร และประวัติ AEC กฎบัตรอาเซียน มีอะไรบ้าง AEC Blueprint มีอะไรบ้าง CLMV…

 • รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศจีน

  ในยุคปัจจุบันนี้ จีนได้เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ประกอบกับมีนโยบายพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด และด้วยความที่จีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากในเอเชีย มีประชากรมากที่สุดในโลก ทำให้มีกำลังซื้อที่สูง โอกาสที่นักลงทุนชาวไทยจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดจีน จึงมีโอกาสค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม การมีเส้นทางขนส่งที่เชื่อมถึงกัน และความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเชื้อชาติ การค้าและการทูตที่มีต่อกันมายาวนาน ข้อดีในการทำธุรกิจที่ประเทศจีน – ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญเกือบทุกชนิดของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร…

 • ทวีปเอเชีย

  อาเซียน บทความเกี่ยวกับอาเซียน และ AEC 1.ประเทศจีน รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศจีน เทคนิคการเจรจาธุรกิจกับชาวจีน 2.ประเทศอินเดีย รวยด้วยการทำธุรกิจที่ประเทศอินเดีย ประเทศคาซัคสถาน ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวยด้วยการทำธุรกิจที่ซาอุดีอาระเบีย พร้อมสินค้ายอดฮิตที่นำเข้าและส่งออกไปซาอุ ประเทศอิหร่าน ประเทศมองโกเลีย ประเทศปากีสถาน ประเทศตุรกี ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน…

 • เศรษฐกิจกลุ่ม CLMV โตเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน

  ปัจจุบันอาเซียนเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia,…

 • ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานมากที่สุดในประชาคมอาเซียน

  ปัญหาการขาดคนในภาคการผลิตของไทย จะรุนแรงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนถึง 3 เท่า ตัวเลขนี้เป็นผลสำรวจของธนาคารโลก ที่ทำการเก็บข้อมูลของธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 130,000 แห่ง จาก 135 ประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเทศในอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ลาว…