• STP Marketing คืออะไร

    “STP Marketing” ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดเพื่อแบ่งและขีดกรอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบและชื่อ STP นั้นก็มาจากส่วนประกอบดังนี้ Segmentation = การแบ่งส่วนตลาดสามารถเลือกแบ่งได้เป็นหลายแบบตามรูปแบบสินค้าหรือบริการ Targeting = การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากการแบ่ง Segmentation Positioning = ตำแหน่งหรือจุดยืนของสินค้าหรือบริการของเราว่ายืนอยู่บนตำแหน่งไหน จุดนี้จะสามารถบอกได้ว่าสินค้าหรือบริการของเราแตกต่างจะคนอื่นอย่างไร การแบ่ง…

 • Marketing Environment คืออะไร

    “Marketing is everything” คำนี้ยังคงเป็นที่ครอบคลุมกับคำว่าการตลาดได้อย่างแนบเนียนแต่ในความหมายนั้นก็จะแฝงไปด้วยองค์ประกอบมากมาย แต่นั้นก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกมาได้เป็นสองปัจจัยใหญ่ และนั่นก็คือ “Internal Environment หรือ ปัจจัยภายใน” และ “External Environment” ปัจจัยภายนอก โดยที่ External Environment หรือสิ่งรอบตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้และอาจจะเปรียบเทียบได้กับ…

 • การตลาดคืออะไร

    คำว่า “การตลาด” หรือ “ Marketing ” เป็นคำที่คุ้นหู คุ้นตา มาตั้งแต่เรียนจนกระทั่งเข้าทำงานไม่ว่าวิชาชีพไหน แขนงไหน สาขาไหนก็หนีไม่พ้นคำว่า การตลาดแน่นอน นั่นคือที่มาของคำนี้ “ Marketing is everything ”…

 • Internet Marketing คืออะไร

  หากพูดถึงการทำการตลาดออนไลน์นั้น ผู้คนทั่วไปก็อาจจะคิดแค่เพียงการเปิดหน้าร้านออนไลน์ ขายของและโอนเงินระหว่างกันเพียงเท่านั้นแต่จริงจริงแล้วการทำการตลาดโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตนี้สามารถขยายวงกว้างกว่านั้นเยอะ และถ้าหากนำหลักการแบบเก่าที่เคยใช้กันมาอย่าง Pull and Push Strategy เพื่อมาเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งวิธีของการทำ “Internet Marketing” Pull Strategy : หรือการดึงเหล่ากลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคเข้ามาหายังตำแหน่งที่สินค้าหรือบริการตั้งอยู่และนั่นก็นับว่าเป็นวิธีการหลักของการทำการตลาดบนโลกอินเตอร์นั้น ซึ่งวิธีการหลักเลยนั่นก็คือ – การทำการตลาดบน…

 • International Marketing คืออะไร

    ปัจจุบันถือเป็นโลกยุคแห่งการแข่งขันและการส่งออกและการนำเข้าก็เช่นกัน การทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นของการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกนำเสนอจากการวิจัย การสำรวจต่างต่างรอบโลก ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าและการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น มากขึ้นในทุกปีและตัวเลขเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนการแสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจกันและกันระหว่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน สำหรับการวางแผนเพื่อลงทุนและดำเนินกิจการระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่ต้องจำเป็นมากที่สุดเลยนั้นก็คือการทำการตลาดที่รอบคอบและรัดกุมมากถึงมากที่สุด “International Marketing” ถือเป็นการวางแผนการตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อผลักดันและนำเสนอธุรกิจไปอย่างมีทิศทางและรูปแบบที่ชัดเจน และนั่นก็จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน การเดินตลาดโลกนั้นหมายถึงการที่สินค้าและบริการได้ถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ หรืออาจจะเป็นเพียงการส่งแม่แบบต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อเพื่อปรับให้เข้ากับ Social Need หรือธรรมชาติของพื้นที่นั้นนั้น สังเกตได้จากตัวอย่างของ KFC ร้านไก่ทอดชื่อดังจากอเมริกา…

 • Internal Marketing คืออะไร

    ในยุคปัจจุบันความหมายของคำว่าการตลาดหรือ “Marketing” นั้นหมายถึงทุกสิ่งอย่างที่สามารถสร้างความก้าวหน้า ภาพลักษณ์ ผลประกอบ หรือประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ธุรกิจนั้นและปัจจัยหลักของการตลาดอาจจะมาจากการรวมตัวกันของปัจจัยภายนอกหรือการตลาดแบบ External และปัจจัยภายในหรือที่เรียกกันว่า “Internal Marketing” ในทุกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดนั้นเป้าหมายของทุกแนวคิดเทียบจะเรียกได้ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้นก็คือการสร้างตัวตนและเข้าไปสู่จิตใจและความตราตรึงของลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นดั่งที่เหล่านักการตลาดระดับโลกหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า ”เมื่อไรที่สามารถเข้าไปสู่จิตใจของประชาชน กลุ่มผู้บริโภคได้นั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่า 90 เปอร์เซ็น” วิธีการที่มากมายถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งเหล่านั้น แต่การทำการตลาดแบบ…

 • Interactive Marketing คืออะไร

    การสื่อสารที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็เกิดย่อมมาจากการที่ทั้งสองฝั่งมีการตอบสนองระหว่างกันทั้งในฝั่งผู้ส่งสารและผู้รับสาร “Interactive Marketing” ก็เช่นกันการทำการตลาดแนวนี้ก็เกิดจากแนวขึ้นที่ทั้งสองฝั่งการกิจกรรมการตอบสนองระหว่างกัน และแน่นอนการที่ทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อเกิดกิจกรรมและการตอบสนองระหว่างกันมากเพียงใดความสำเร็จของแผนการตลาดและการขายนั้นย่อมมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย ในโลกยุคนี้ “Interactive Marketing” ถูกผนวกรวมเข้ากับการตลาดออนไลน์หรือ Internet Marketing เหมือนดังการตลาดแนวอื่นอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงหลังแต่หากจะหยิบยกแนวทางการตลาดอย่าง “Interactive Marketing” มาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจแล้วนั้นการทำความเข้าใจในแก่นแท้ของการตลาดแล้วนี้คือสิ่งสำคัญ โดยปัจจัยหลักของแนวคิดนี้ก็คือการส่งผ่านข้อมูล กิจกรรม ความคิดจากผู้ส่งสารสู่ผู้รับสารโดยทั้งสองฝั่งจะต้องมีการโต้ตอบระหว่างกัน…

 • IMC Marketing คืออะไร

  การตลาดนับว่าเป็นช่องทางของการสื่อสารประเภทหนึ่งเช่นกัน “IMC หรือ Integrated Marketing Communication” หรือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการในปัจจุบันนั้นการมีคุณภาพของสินค้าดีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่หากการสื่อสารออกไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกทางก็นับประสบความสำเร็จได้ยากแน่นอน ฉะนั้นการสื่อสารการตลาดจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาขับเคลื่อนความก้าวหน้าขององค์กรและธุรกิจได้อย่างดี สำหรับ IMC นั้นมีความหมายโดยตรงหมายถึง ”การสื่อสารการตลาด” และนั้นก็หมายถึงการสร้างความก้าวหน้าโดยการพัฒนาขั้นตอนในสายพานการติดต่อสื่อสารในทุกทุกช่องทาง โดยมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเหล่ากลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างความตราตรึงให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นได้ โดยอาจจะผ่านช่องทางมากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น…

 • Inbound Marketing คืออะไร

    การดึงดูดลูกค้ามายังสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นโดยการทำการตลาดแนวใหม่อย่าง “Inbound Marketing” ซึ่งนั้นก็นับว่าไม่ต่างกันกับรูปแบบของเทคนิคเก่าทางการตลาดอย่าง “Pull Strategy” หรือการที่ดึงกลุ่มลูกค้ามายังจุดที่สินค้ายืนอยู่ เรียกได้ว่าการทำการตลาดแนวนี้เหมือนดั่งการรอให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้าง Sales Man ไล่เคาะประตูขายของตามบ้าน เหมือนดั่งการทำการตลาดแบบเก่า ในปัจจุบันการทำการตลาดถูกผนวกเข้ากับอินเตอร์เน็ตโดยแยกกันไม่ออก ฉะนั้นการดึงลูกค้าเพื่อให้เข้ามายังสินค้าหรือบริการได้นั้นการสร้างสรรค์จุดเด่นให้เป็นดั่งนางกวักที่คอยกวักมือเรียกเชื้อเชิญให้เหล่ากลุ่มผู้บริโภคมาประทะยังจุดประทะที่เราวางไว้นั้น การอาศัยช่องทางที่มากมายบนอินเตอร์เน็ตนั้นถือว่าช่องที่สำคัญมากและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันมากที่สุด โดยช่องทางทางอินเตอร์เน็ตที่กล่าวไว้นั้นสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าว่าจะสามารถเข้าถึงและพบเจอกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Website ที่เนื้อข้างในค่อนข้างเป็นทางการและรวมไปถึงข้อมูลที่ดึงดูดตาและเข้าถึงง่ายพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมได้อย่างชัดเจน…