AEC

ธงชาติประเทศสิงคโปร์

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore)

สำหรับประวัติความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น  ถือได้ว่ามีปรากฏขึ้นอยู่ไม่แน่ชัด  ซึ่งธงในอดีตของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะมี  ธงของอาณานิคมช่องแคบ ระหว่าง ค.ศ. 1874 – 1942 , ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร์มีการอธิบายว่า  อาณานิคมช่องแคบ  คือ  คืออาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งประกอบด้วยดินแดนที่เป็นรัฐปีนัง ดินดิง  (ส่วนหนึ่งของรัฐเประ) รัฐมะละกา สิงคโปร์ และลาบวนในปัจจุบัน  และธงในอดีตของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์อีกช่วงหนึ่ง  คือ  ธงของอาณานิคมสิงคโปร์ ระหว่าง ค.ศ. 1946 – 1959

ส่วนธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์รูปแบบที่ถูกใช้มาจนถึงในปัจจุบันนี้  ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม พ.ศ. 2502  ซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นปีที่สิงคโปร์ได้สิทธิการปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษ  และมีการถือธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่  9 สิงหาคม  พ.ศ. 2508  เป็นต้นมาจนกระทั่งจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore)

ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีขนาดกว้าง 2 ส่วน  ยาว 3 ส่วน  ภายในผืนธงประกอบไปด้วยแถบสีจำนวน 2 สีด้วย  คือสีแดง และสีขาวมีการแบ่งครึ่งกลางธง  ซึ่งแถบสีแดงจะด้านในส่วนด้านบน  แถบสีขาวจะอยู่ในส่วนด้านล่าง  ส่วนตรงมุมธงชาติบนด้านคันธงนั้น จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยว  และถัดมาจะมีรูปดาวห้าแฉกจำนวน 5 ดวง  เรียงรายกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า  ซึ่งรูปต่าง ๆ เหล่านี้บนธงชาติจะเป็นรูปสีขาวทั้งหมด  ซึ่งสัญลักษณ์และสีต่าง ๆ บนธงชาติเหล่านี้สามารถแยกความหมายได้ดังต่อไปนี้คะ

พื้นธงสีแดง  ให้ความหมายถึง  ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
พื้นธงสีขาว   ให้ความหมายถึง  ความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและมีอยู่ตลอดกาลภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว  ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น  ให้ความหมายถึง  ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น
สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก จำนวน 5 ดวง  หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า  ความยุติธรรม และท้ายสุดคือความเสมอภาคภายในประเทศ

เกร็ดความรู้

สำหรับเกร็ดความรู้ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น  ถือได้ว่าประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่าง  รวมถึงความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตที่ถูกออกแบบมีเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งนักท่องเที่ยวพึงรู้และระมัดระวังกันอยู่แล้วว่า  ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปประเทศใดก็ตามย่อมที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ และการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ด้วยเช่นเดียวกัน  อย่างประเด็นหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวควรให้ความสนใจเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การแต่งกายในสาธารณรัฐสิงคโปร์
เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศแบบเขตร้อน  การสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมย่อมทำให้ส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวหลากหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยวต่างๆ  และเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มักจะเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นด้วนเส้นใยจากธรรมชาติ  ลักษณะผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าเนื้อบางเบาทั่วๆไป
ส่วนการท่องเที่ยวในยามราตรีอย่างสถานที่ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงต่างๆ  ที่ไม่มีข้อบังคับที่ตายตัวว่าต้องมีการแต่งกายในลักษณะใด แต่ก็อาจจะมีบางร้านอาหารหรือบางสถานบันเทิงที่มีรูปแบบข้อกำหนดการแต่งกายสำหรับผู้ใช้บริการโดยกำหนดการแต่งการแบบสุภาพหรือเป็นทางการ ใส่สูทหรือชุดราตรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรสอบถามทางสถานที่ก่อนการเดินทางเพื่อจะได้แต่งกายถูกต้องเหมาะสม แต่สำหรับสถานที่ที่ไม่ได้มีข้อกำหนดในการแต่งกาย นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะสวมเสื้อเชิ้ตคอปก เสื้อเชิ้ต  เสื้อ- กางเกงยีนส์  หรือกางเกงสแล็ค ส่วนผ้าของผู้หญิงในรูปแบบเสื้อแบบผู้หญิง กระโปรง ชุดชายหาด รองเท้าหุ้มข้อเข้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปรกติ แต่อาจมีร้านอาหารหรือสถานบันเทิงบางแห่งรูปแบบการแต่งกายสำหรับผู้ใช้บริการโดยกำหนดการแต่งการแบบสุภาพหรือเป็นทางการ ใส่สูทหรือชุดราตรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรสอบถามทางสถานที่ก่อนการเดินทางเพื่อจะได้แต่งกายถูกต้องเหมาะสม

ข้อควรระมัดระวังในเรื่องของ การสูบบุหรี่
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ถือได้ว่ามีกฎหมายควบคุมที่เคร่งครัดเป็นอย่างมาก ทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่รักษาความสะอาด พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวังในเรื่องของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่างๆ ทุกสถานที่  ซึ่งการสูบบุหรี่ในสถานที่ต้องห้ามอาจจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ แต่สำหรับการสูบบุหรี่ในบางสถานที่อย่างการสูบบุหรี่ในผับ ดิสโก คาราโอเกะและบาร์ที่มีเครื่องปรับอากาศ  กลับกลายไม่ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษแต่อย่างใด

การทิ้งขยะ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ในเรื่องของความสะอาด แถมยังเป็นเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองสีเขียวเพราะมีกฎหมายที่เคร่งครัดมากกว่า 2 ทศวรรษด้วยกัน  นักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวังในเรื่องของการทิ้งขยะ  เพราะถ้าหากนักท่องเที่ยวทิ้งขยะผิดที่และทิ้งขยะในเขตที่ห้ามทิ้ง  จะต้องถูกปรับถึง 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ระดับนี้คือการกระทำที่ผิดในครั้งแรก  แต่ถ้าหากมีการกระทำผิดในครั้งที่สองเมื่อไหร่ นักท่องเที่ยวจะต้องถูกปรับเพิ่มเป็น 2,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์  และไม่ใช่แค่นี้  เพราะผู้ที่กระทำผิดจะต้องทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นบทลงโทษ  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการห้ามไม่ให้มีหมากฝรั่งไว้ครอบครอง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องห้าม และยังคงมีข้อกำหนดอีกมากมายที่เป็นข้อบังคับสำหรับการอยู่อาศัยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

การลักลอบทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
การหลบหนีเข้าประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมไปถึงทำการประกอบอาชีเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษอย่างรุนแรงและไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด   และนอกจากนี้หากมีการลักลอบนำยาเสพติด พร้อมทั้งอาวุธปืนและรวมไปถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย  ผู้ที่กระทำความผิดในครั้งนั้นจะได้รับโทษจากกระทำอย่างรุนแรง ถึงระดับขั้นประหารชีวิตในที่สุด