AEC

ธงชาติประเทศบรูไน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม (Brunei  Darussalam)

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบรูไน ดารุสซาลามนั้น   ถือได้ว่าประเทศบรูไน ดารุสซาลามเริ่มมีธงชาติเป็นของตนเองและถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2502   แต่ประเทศบรูไน ดารุสซาลามกลับได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในภายหลัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 และประกาศตนภายใต้ชื่อประเทศ “บรูไน ดารุสซาลาม”   แต่เนื่องจากประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้นจะมีธงประจำพระองค์ของสุลต่าน  โดยธงผืนนั้นจะมีพื้นสีเหลือง  ด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  มีธงชาติสีเหลืองที่แสดงและสื่อถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

แต่เวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ประเทศบรูไนดารุสซาลามต้องการทำให้ธงชาติมีความแตกต่างอย่างชัดเจนขึ้นจากธงอื่นๆ ภายในประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศ  ที่ใช้ธงสีเหลืองเหมือนกัน  ด้วยที่ธงชาติของประเทศบรูไนนั้น  จะมีการเพิ่มแถบสีคาด คือ สีขาวและสีดำ สองสีลงบนตัวธงชาติ   แต่การแก้ไขรูปแบบของธงชาติสำหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ก็ยังคงไม่สิ้นสุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านี้   เพราะในปีพ.ศ. 2509  ประเทศบรูไนดารุสซาลามก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง  โดยการเพิ่มเติมรูปตราแผ่นดินของประเทศบรูไนลงบนกลางธงชาติอย่างเด่นชัดอีกครั้ง จนทำให้ธงชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลามมีลักษณะเหมือนในปัจจุบันนี้  และยังคงถูกใช้ในรูปแบบนี้ตลอดมา

ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  (Brunei  Darussalam)

สำหรับลักษณะของธงชาติประเทศบรูไน  ดารุสซาลามนั้น   พื้นผิวของธงจะประกอบไปด้วย สีเหลือง เป็นหลัก โดยมีแถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุม  แถบสีขาวนั้นจะ อยู่ด้านบน และแถบสีดำจะอยู่ด้านล่าง ซึ่งแถบสีขาวและแถบสีดำนี้  ทั้งสองสีจะพาดจากด้านคันธงจรดไปจนถึงปลายธงทั้งสองด้าน   ส่วนบริเวณตรงกลางของธง  จะมีตราแผ่นดินของประเทศบรูไน ดารุสซาลามอย่างเด่นชัด    ทีนี้เราจะมาดูสีต่าง ๆ บนธงซึ่งจะแยกความหมายออกมาเป็นดังนี้
– สีเหลือง   ซึ่งเป็นส่วนที่มีมากที่สุดบนตัวธง   หมายถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
สีขาว และสีดำที่พาดทแยงมุมบนตัวธง  หมายถึง มุขมนตรีหรือรัฐมนตรีภายในประเทศ
– ตราสัญลักษณ์แผ่นดินของประเทศบรูไน  ซึ่งประทับตราตรงกลางธงชาติ หมายถึง ความมีสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามภายในประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม

เกร็ดความรู้

สำหรับเรื่องของการเดินทางเพื่อเข้าสู่ประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้น  ประชาชนของเหล่าประเทศทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มอาเซียน (ASEAN)   สามารถขอทำวีซ่าที่ตัวเมืองของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม   ซึ่งวีซ่าที่ทำขึ้นนั้นจะมีระยะเวลาเพื่ออยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวภายในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้ประมาณ  2 สัปดาห์ด้วยกัน

สำหรับประเพณี  วัฒนธรรม รวมไปถึงความเชื่ออีกหนึ่งประการของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ที่นักท่องเที่ยวควรรู้คือเมื่อได้เดินทางเข้าสู่ประเทศบรูไนดารุสซาลามแล้ว   นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการชี้นิ้ว เพราะสำหรับประเทศบรูไนจะไม่ใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ใครหรือที่ใดก็ตาม ทั้งคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ห้ามใช้นิ้วชี้ ชี้เด็ดขาด  และถ้าหากจะชี้นิ้วให้ใช้นิ้วโป่งเพื่อชี้ทุกสิ่งแทนค่ะ