AEC

ธงชาติประเทศกัมพูชา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีการกำหนดให้ใช้ธงชาติในช่วงปี พ.ศ. 2491 – 2512 สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชานั้น ถือได้เป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธงชาติอย่างหลากหลายรูปแบบจนมีความสลับซับซ้อนในแต่ละช่วงยุคสมัย อีกหนึ่งประการที่ความเกี่ยวโยงกันคือ การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศมีผลโยงใยกับการเลือกใช้ธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชาที่ถูกใช้ในปัจจุบันนั้น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ก็มีรูปแบบของธงชาติที่มากพอสมควร อย่างนับเริ่มตั้งแต่สมัยที่ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นมา ทำให้ธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชาเกือบทุกรูปแบบจะต้องมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางของธงชาติเสมอ สำหรับธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชาที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงการเรียกร้องเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสในระยะปี พ.ศ. 2491 และต่อมาจนถึงช่วงระยะวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นไป ธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชาก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่แทน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ในกรณี นายพลลอนนอลได้ทำการรัฐประหารกลุ่มรัฐบาลสังคมราษฎร์นิยมของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ

และหลังจากเกิดเหตุการณ์ในกรณี นายพลลอนนอลได้ทำการรัฐประหาร ในเวลาต่อมาธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบไปตามความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศอีกหลากหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาควบคุมการเปลี่ยนผ่านอำนาจในราชอาณาจักรกัมพูชา จนได้มีการจัดให้เลือกตั้งเพื่อลงประชามติกำหนดทิศทางของประเทศ ด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศกัมพูชาได้กลับมาใช้ชื่อว่า “ ราชอาณาจักรกัมพูชา” และได้มีการกำหนดให้ใช้ธงชาติช่วง พ.ศ. 2491 – 2512 เป็นธงชาติของกัมพูชาอีกครั้ง ตราบจนทุกวันนี้

ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ธงชาติประเทศกัมพูชานั้น มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 2 ส่วน และยาวประมาณ 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนผืนธงนั้นจะถูกแบ่งตามแนวยาวจำนวน 3 ริ้ว โดยตรงส่วนของริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดงทั้งหมด และมีขนาดกว้างเป็น 2 ส่วน ซึ่งตรงกลางจะมีรูปลักษณะเป็นปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวที่เด่นตระหง่าน ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินทั้งข้างบนและข้างล่าง ซึ่งมีขนาดกว้างริ้วละ 1 ส่วนเท่านั้น ทีนี้เราจะมาดูความหมายของสีต่างๆ บนธงโดยเริ่มต้นจากความหมายโดยรวมจากสัญลักษณ์ในธงกันเลยค่ะ

สำหรับความหมายของสัญลักษณ์บนตัวตัวธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น โดยรวมแล้วจะมีความหมายที่สะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้แก่ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งทำให้มีลักษณะของธงชาติที่สื่อถึงความหมายได้ตรงและเหมือนกับธงชาติไทย ไม่แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย เพราะสื่อความหมายด้วย 3 สีที่สะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกความหมายจากพื้นสีต่าง ๆ บนตัวธงชาติออกมาได้ดังนี้

สีแดง หมายถึง ชาติ
สีขาว หรือ ปราสาทนครวัด หมายถึง สันติภาพและศาสนาซึ่งศาสนาของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น เดิมมีรากเหง้ามาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาจวบจนถึงปัจจุบัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

เกร็ดความรู้

          ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น  ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรม จารีต และประเพณี   พร้อมทั้งด้านความเชื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย   และมีความเข้มงวดเกี่ยวกับข้อพึงปฎิบัติต่างๆ  โดยเฉพาะทุกอย่างที่ต้องมีการเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของศาสนา   ทำให้นักท่องเที่ยวต้องทำความเข้าใจ   เพื่อปฏิบัติตนและควรหลีกเลี่ยงโดยรวมให้ได้เสียก่อน    อย่างเช่น

การทักทายในราชอาณาจักรกัมพูชา   การทักทายถือเป็นจารีตประเพณีอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความสำคัญ  แต่ถึงอย่างไรในเรื่องของการทักทายนั้น   นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกังวลหากปฏิบัติผิดเพี้ยนไป   ในการทักทาย  คุณควรทำการทักทายกับคนอื่นโดยการวางมือทั้งสองข้างไปไว้ที่หน้าอก  ซึ่งจะเหมือนกับการที่เรากำลังอธิษฐานตอนสวดมนต์   และตามด้วยการจับมือ โดยเฉพาะหากคู่สนทนาเป็นผู้ชาย

การเข้าสถานที่ทางศาสนา    หากต้องเข้าไปในสถานที่ทางศาสนาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ควรสวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อหนังมังสา   และที่สำคัญควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้นิ้วเท้าชี้หรือหันไปทางโดยตรงที่บุคคลหรือสิ่งใดๆ ก็ตาม

การระงับอารมณ์ในพื้นที่สาธารณะ   บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและยากที่สุด  คือ การที่จะต้องพยายามเก็บกักและระงับอารมณ์  โดยเฉพาะไม่ควรที่จะแสดงความโกรธในที่สาธารณะทุกพื้นที่   และแทบจะทุกอาณาเขตที่คุณจำเป็นจะต้องดำรงชีวิตหรือต้องทำกิจวัตรประจำวันของคุณในขณะที่คุณกำลังอาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา