การตลาด

การตลาดคืออะไร

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94

 

คำว่า “การตลาด” หรือ “ Marketing ” เป็นคำที่คุ้นหู คุ้นตา มาตั้งแต่เรียนจนกระทั่งเข้าทำงานไม่ว่าวิชาชีพไหน แขนงไหน สาขาไหนก็หนีไม่พ้นคำว่า การตลาดแน่นอน นั่น คือที่มาของคำนี้ “ Marketing is everything ” การตลาดจะอยู่ในทุกองค์กร ทุกธุรกิจ แม้องค์กรการกุศลก็จำเป็นจะต้องทำการตลาด

ความหมายของคำว่าการตลาด หลายๆคนจะให้ความหมายของคำนี้ว่า การขายเพื่อผลกำไรสูงสุด แต่สำหรับตัวผมมันผิดถนัดการตลาดสำหรับตัวผมคือการ “วางแผนและลงมือทำอย่างไรให้องค์กรสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ใช่การวางแผนทำธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่นั่น เป็นการวางแผนและลงมือทำเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร”

Marketing is defined by the American Marketing Association as “the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”

คำว่าการตลาดตามหลังสากล โดยองค์การอเมริกัน มาเก็ตติ้งให้คำนิยามไว้ว่า

“ กิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ขององค์กรใดๆโดยมีขบวนการในการสร้างสรรค์ , สื่อสาร , ส่งมอบ และ แลกเปลี่ยน สิ่งที่มีมูลค่าถึงมือผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือสังคม ”

นั่นหมายถึงคำว่า Creating (การสร้างสรรค์) , Communicating (การสื่อสาร) , Delivering (การส่งมอบ) , Exchanging (การแลกเปลี่ยน) เป็น Key Word สำคัญของคำว่า Marketing.

และสำหรับการตลาดในโลกยุคปัจจุบันนั้นหมายถึงการทำวางแผนทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การสร้างความมั่นคงให้กับ Brand หรืออาจจะยกให้เป็นการทำการตลาดโดยรวมทั้งหมดแทบทุกอย่างดั่งคำข้างต้นว่า Marketing is everything หรือการตลาดคือทุกสิ่งทุกอย่างของการดำเนินกิจกรรมใดใดเพื่อแลกเปลี่ยนคุณประโยชน์กับระหว่างองค์กรและผู้บริโภค

การตลาดที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมได้ทุกขั้นตอนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข็มแข็งภายในและการสร้างความเชื่อมั่นภายนอก โดยทั้งหมดสองปัจจัยนี้เริ่มต้นที่การลงมือควบคุมปัจจัยภายในที่แสนใกล้ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ และผู้ร่วมงานสร้างความเข็มแข็งในจุดนี้ก่อนที่ลงมือ สื่อสารและส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกับมูลค่าจากปัจจัยภายนอก โดยระหว่างทางในปัจจัยภายนอกนั้นย่อมมีการขัดแข็งขัดขาจากเหล่าคู่แข็งที่อยู่ในตลาดอยู่ก่อนแล้ว หรือแม้กระทั่งหน้าใหม่ในตลาด

และในยุคนี้สิ่งที่เรียกได้ว่าเข้ามาขับเคลื่อนคำว่าการตลาดก็คือ โลกออนไลน์หรือินเตอร์เน็ต การทำการตลาดออนไลน์ถูกผนวกเข้ากับเป้าหมายหลักของการทำการตลาดในแทบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การสร้างสรรค์ การสร้างข้อมูล การส่งข้อมูลหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์วิจัย อินเตอร์เน็ตก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผูกติดอยู่ด้วยเสมอในแทบทุกขั้นตอน แต่นั่นก็มากจากการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการตลาดจำเป็นจะต้องคล้อยตามและเดินตามกระแสที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ให้ทัน