• เวียดนามกับอาเซียน

  อาเซียนก่อตั้งขึ้นในบรรยากาศของสงครามเย็น และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รูปลักษณ์สำคัญที่สุดสงครามเย็นคือสงครามเวียดนาม ซึ่งเมื่อมีการก่อตั้งอาเซียน ใน ค.ศ.1967 กล่าวได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงสูงสุด สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงทางทหารในเวียดนามโดยตรงและสงครามทางอากาศต่อเวียดนามเหนือที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้น ค.ศ.1965 ก็ยังดำเนินอยู่อย่างเต็มกำลัง แม้ว่าอาเซียนจะจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่มิใช่เป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเช่น องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization SEATO) ที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่การเป็นกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ของอาเซียนในขณะนั้นก็ปราศจากข้อสงสัยใดๆ และสมาชิกอาเซียน…

 • ดุลการค้าและสินค้าที่ไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกมากขึ้น ในการดำเนินงานได้มีการจัดทำ แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า AEC Blueprint โดยเป็น การกำหนดระยะเวลาการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ 2 กลุ่ม คือ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประกอบด้วย…

 • ขายอะไรดี ขายอะไรรวย ต้องรู้จักสินค้าที่ขายดีตลอดกาล

    หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นคิดจะทำธุรกิจ อาจจะมีปัญหาหนักอก คือ ไม่รู้จะขายอะไรดี หรือจะขายอะไรรวย อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี หรือบางท่านเกิดความกลัว กลัวว่าเอาสินค้านี้มาขาย แล้วจะขายไม่ดี ไม่มีคนซื้อ ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ โอกาสทางธุรกิจของเราในการล้มแล้วลุกใหม่อาจจะมีไม่มาก บางท่านเก็บหอมรอมริบ นำเงินมาสร้างธุรกิจ แต่ขายสินค้าแปลกๆ ที่คนไม่ซื้อกัน…

 • เครดิตบูโรคืออะไร และวิธีเช็คเครดิตบูโรของตัวเองอย่างง่ายๆ

    สำหรับในบทความนี้ ผมก็จะขอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับศัพท์ทางการเงิน ที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ซึ่งศัพท์คำนี้ก็คือ เครดิตบูโร ซึ่งท่านที่จะกำลังจะไปสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด หรือขอสินเชื่อทางธุรกิจ ก็จะต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าเครดิตบูโรกันก่อนนะครับ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสมัคร เราจะได้ไม่ต้องได้ยินคำว่า “คุณสมัครไม่ผ่าน ติดเครดิตบูโรนะครับ” แล้วก็กลับบ้านมือเปล่า เอาหล่ะครับ มาเริ่มกันเลยครับ ข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเครดิตบูโร…

 • จุดแข็งและจุดอ่อนประเทศลาว

  สำหรับบทความนี้ก็จะขอกล่าวถึงจุดแข็งและจุดอ่อนประเทศลาวว่ามีอย่างไร ไว้ให้ผู้สนใจที่จะไปลงทุนประเทศลาวได้ลองอ่านดู เพื่อเป็นความรู้กันดูก่อน มาเริ่มกันได้เลยครับ จุดแข็งประเทศลาว – ทำเลที่ตั้ง ของประเทศลาวตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว และ มีพรหมแดนติดกับจีน ( 1,500 ล้านคน) ไทย (65 ล้านคน) เวียดนาม (83 ล้านคน)…

 • ระบบการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิด AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ 600 กว่าล้านคน หรือ ASEAN Economic Community: AEC ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558 นี้ ซึ่งมุ่งเน้นในอาเซียนเป็นตลาดและศูนย์กลางของฐานการผลิตโลก จึงกลายเป็นอีกเวทีหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตา โดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งล่าสุด ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา…

 • โอกาสทองลงทุนอินโดนีเซีย พร้อมก่อนมีสิทธิรวยก่อน

  ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 58 ซึ่งจะเปิดให้ประชากรในอาเซียน 10 ประเทศ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคน การเข้าถึงประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนก็จะง่ายขึ้น การทำธุรกิจต่างๆ ก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองเท่านั้น ภาคธุรกิจต่างๆ จากกลุ่มประเทศในอาเซียนก็จะไหลเข้าไปในจุดที่เป็นโอกาส เพราะฉะนั้น…

 • แรงงานไทยใน AEC

  โอกาสของแรงงานไทยในประชาคมอาเซียนมีมากน้อยแค่ไหน แรงงานกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์ และทาอย่างไรจึงจะฉกฉวยประโยชน์นั้นได้ ประเด็นสำคัญด้านแรงงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ทำการศึกษาถึง “โอกาสแรงงานไทยใน AEC” ไว้อย่างน่าสนใจ โดย ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ปัญหาหนึ่งของตลาดแรงงานไทยคือความไม่สมดุลของโครงสร้างแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งระดับล่างและระดับบน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ…

 • ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน

  ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-2010) ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการเปิดเสรีบริการด้านขนส่งทางน้ำและทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนได้จัดทำกรอบความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่สาคัญ 3 ฉบับ ดังนี้ (1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน…

 • ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

  ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับ จากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow Foreign Direct Investment) พบว่า ในปี 2553 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม…